Γενικός Οδηγός Ενημέρωσης

Τι αντίκτυπο μπορεί να έχει ο Κανονισμός στον οργανισμό σας; Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και κατεβάστε τον οδηγό προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις αρχές, τις βασικές έννοιες, τον ρόλο του DPO (Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) και τη διαδικασία συμμόρφωσης με τον GDPR.