Γενικός Οδηγός Ενημέρωσης

Τι αντίκτυπο μπορεί να έχει ο Κανονισμός στον οργανισμό σας; Mάθετε περισσότερα σχετικά με τις αρχές, τις βασικές έννοιες, τον ρόλο του DPO (Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) και τη διαδικασία συμμόρφωσης με τον GDPR.