Εκτίμηση Αντίκτυπου σχετικά με την προστασία Δεδομένων - DPIA (Data Protection Impact Assessment)

Η Εκτίμηση Αντίκτυπου για την προστασία των δεδομένων (DPIA) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό και την επίλυση δυνητικών ζητημάτων σε πρώιμο στάδιο και αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο για την υιοθέτηση μιας προσέγγισης προστασίας «από το στάδιο του σχεδιασμού» ενός έργου. Ο ίδιος ο Κανονισμός την ορίζει ως μια καλή πρακτική ενώ την κρίνει απαραίτητη υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

  • χρήση νέας τεχνολογίας,
  • επεξεργασία δεδομένων που παρουσιάζει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων (π.χ. συστηματική ταυτοποίηση),
  • μεγάλης κλίμακας επεξεργασία ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων συναφών με ποινικά μητρώα,
  • μεγάλης κλίμακας συστηματική παρακολούθηση δημοσίων χώρων (CCTV)

Χρειάζεστε βοήθεια με τον GDPR;

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο +30 210 4580830 ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας.

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Η Lloyd’s Register αναλαμβάνει να διεξάγει την Εκτίμηση DPIA για λογαριασμό του οργανισμού σας ή να εκπαιδεύσει το προσωπικό σας μέσω πρακτικής καθοδήγησης για την ορθή διεξαγωγή της.

Η συνάντηση εργασίας στις εγκαταστάσεις του οργανισμού σας διαρκεί μια μέρα και θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τα παρακάτω:

  • τι είναι μια Εκτίμηση DPIA και πότε θα πρέπει να διεξάγεται;
  • τον οδηγό και τις συστάσεις των εθνικών κανονισμών,
  • τα στάδια της Εκτίμησης και την πρακτική εφαρμογή τους,
  • τη σχέση της Εκτίμησης DPIA με άλλες εργασίες διαχείρισης κινδύνου και έργων,
  • τις νομικές ή άλλες πτυχές κανονιστικής συμμόρφωσης που θα χρειαστεί να λάβετε υπ’ όψιν σας.

Η εκτίμηση DPIA θα πραγματοποιηθεί από τους ειδικούς της Lloyd's Register στη διαχείριση κινδύνων, που έχουν βαθιά γνώση των απαιτήσεων που θέτει ο Κανονισμός και των μεθοδολογιών διαχείρισης κινδύνων που σχετίζονται με την προστασία των δεδομένων. Επιπλέον θα καθοδηγήσουν ανάλογα τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό του οργανισμού σας.