Χαρτογράφηση και Διαβάθμιση Δεδομένων (Data Mapping and Classification)

Ο κάθε οργανισμός οφείλει να διαχειρίζεται τις διάφορες ενέργειες επεξεργασίας δεδομένων του. Είναι σημαντικό λοιπόν να κατανοήσετε τι είδους προσωπικά δεδομένα τηρείτε, ποια η πηγή προέλευσης αυτών και που τα μεταβιβάζετε. 

Επιπλέον, οργανισμοί με περισσότερους από 250 υπαλλήλους ή μικρότεροι οργανισμοί με υψηλότερου κινδύνου διαδικασίες επεξεργασίας, οφείλουν να τηρούν ειδικά αρχεία επεξεργασιών. Καθώς όμως η ροή των προσωπικών δεδομένων διαπερνά πολλαπλά τμήματα του οργανισμού σας, αυτό το έργο μπορεί να φανεί αποθαρρυντικό. 

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Η υπηρεσία Data Mapping and Classification της Lloyd’s Register αφορά στην οργανωμένη συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών προκειμένου να χαρτογραφήσετε τη ροή δεδομένων του οργανισμού σας. Η διαδικασία αυτή θα σας βοηθήσει να συμμορφωθείτε με τις απαιτήσεις του Κανονισμού και περιλαμβάνει:

  • καταγραφή των προσωπικών δεδομένων που τηρείτε, επεξεργάζεστε και μεταβιβάζετε,
  • ταξινόμηση και κατηγοριοποίηση δεδομένων – περιπτώσεις ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, που παρουσιάζουν αυστηρότερες απαιτήσεις,
  • χαρτογράφηση δεδομένων - προσδιορισμός του προσωπικού που έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, διαφύλαξη της ασφάλειας των δεδομένων, επαρκής εκπαίδευση του προσωπικού. Επιπλέον θα προσδιορίσει σημεία στις διαδικασίες σας όπου τα δεδομένα μεταφέρονται σε άλλη, εκτελούσα την επεξεργασία εταιρεία,
  • αξιολόγηση των κινδύνων – εκτίμηση πιθανών κινδύνων που συνδέονται με τις αρχές του GDPR, π.χ. δυνατότητες για μείωση του όγκου των δεδομένων.

Χρειάζεστε βοήθεια με τον GDPR;

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο +30 210 4580830 ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας.