Ανάλυση Αποκλίσεων (Gap Analysis)

Στα πλαίσια της πλήρους συμμόρφωσης με τον νέο Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων έως τον Μάιο του 2018, η υπηρεσία Ανάλυσης Αποκλίσεων (Gap Analysis) της Lloyd's Register θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε το παρόν επίπεδο συμμόρφωσής του οργανισμού σας με τον GDPR. Η διαδικασία αυτή σας επιτρέπει να προσδιορίσετε συγκεκριμένα σημεία που απαιτούν προσοχή.

Εφόσον βρίσκεστε στα πρώτα στάδια προετοιμασίας για τον GDPR, η Aνάλυση των Aποκλίσεων θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τους τρόπους εφαρμογής του Κανονισμού στον οργανισμό σας, να εκτιμήσετε τα κρίσιμα ή υψηλού κινδύνου σημεία και να εντοπίσετε πιθανές αδυναμίες των διαδικασιών και των συστημάτων σας. Η ομάδα σας θα μπορέσει να καθορίσει το εύρος της απαιτούμενης αξιολόγησης για την εταιρεία σας, είτε αυτό αφορά το σύνολο των απαιτήσεων του GDPR είτε συγκεκριμένες περιοχές υψηλού κινδύνου, πχ. τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, οι συναινέσεις, η διαδικασία διαχείρισης διαρροών δεδομένων.

Πώς μπορούμε να σας προετοιμάσουμε για τον GDPR; 

Η συγκεκριμένη αξιολόγηση σας δίνει την ευκαιρία να απαντήσετε σε απορίες που προκύπτουν σχετικά με τη συνολική διαδικασία συμμόρφωσης. Η αναφορά Gap Analysis εντοπίζει τους κινδύνους και τις μη συμμορφώσεις που εντοπίζονται στις διαδικασίες που ακολουθείτε και τα συστήματά που χρησιμοποιείτε, ενώ θα σας βοηθήσει να καθορίσετε το απαιτούμενο χρονοδιάγραμμα και το επαρκές κόστος για την υλοποίηση των απαραίτητων αλλαγών.

Οι αξιολογητές μας θα βρίσκονται δίπλα σας προκειμένου να σας ενημερώσουν για τα κενά ή τις παραλήψεις που υπάρχουν στον οργανισμό σας.

Χρειάζεστε βοήθεια με τον GDPR;

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο +30 210 4580830 ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας.