Αξιολόγηση Ετοιμότητας (Readiness Assessment)

Η προετοιμασία του κάθε οργανισμού για τον GDPR καλύπτει πολλές παραμέτρους ενώ το σύνολο του έργου συχνά απαιτεί πληθώρα ενεργειών. Η αξιολόγηση Readiness Assessment της Lloyd's Register αποτελεί ουσιαστικά έναν σαφή χάρτη πορείας προς τη συμμόρφωση.

Ο αξιολογητής θα συνεργαστεί με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη του οργανισμού σας για να βοηθήσει στην ανασκόπηση της στρατηγικής, των διαδικασιών και των υφιστάμενων ελέγχων ασφαλείας. Στη συνέχεια θα είστε σε θέση να εντοπίσετε τυχόν κινδύνους και να προσδιορίσετε τα μέτρα που θα πρέπει να λάβετε για τη διαχείριση και την εξάλειψη αυτών των κινδύνων ώστε να συμμορφωθείτε με τον Κανονισμό.

Πώς θα ωφελήσει τον οργανισμό σας;

  • Ελαχιστοποίηση κινδύνου - Η Αξιολόγηση της Ετοιμότητας θα οδηγήσει σε έναν λεπτομερή χάρτη πορείας για την επίτευξη της συμμόρφωσης με τον GDPR, ενώ θα προσδιορίσει τρόπους αντιμετώπισης των κινδύνων προτού αυτοί αποτελέσουν σοβαρή απειλή. 
  • Συμμόρφωση με το νόμο - Οι οργανισμοί πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι συμμορφώνονται με τις αρχές του GDPR και να λογοδοτήσουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. 
  • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα - Εφόσον λάβετε προληπτικά μέτρα για τον GDPR, θα αποκτήσετε ένα σημαντικό πλεονέκτημα που αναδεικνύει τις λειτουργίες σας, παρέχοντας μια σαφή ένδειξη στους πελάτες σας ότι σέβεστε τα προσωπικά δεδομένα και τα δικαιώματα τους.

Χρειάζεστε βοήθεια με τον GDPR;

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο +30 210 4580830 ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας.