Σεμινάρια GDPR

Τα εξειδικευμένα σεμινάρια για το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που διοργανώνει η Lloyd's Register, θα βοηθήσουν τον οργανισμό σας να συμμορφωθεί στις νέες αρχές έως τον Μάϊο του 2018.

Τα σεμινάρια GDPR έχουν σχεδιαστεί για να προετοιμάσουν ένα μεγάλο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού σας για τις νέες αρχές που θα διέπουν τις διαδικασίες συλλογής, διαχείρισης, επεξεργασίας και μεταβίβασης των προσωπικών στοιχείων των πολιτών.

Σεμινάρια GDPR

Θεμελιώδεις Αρχές Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR Foundation)

Κατανόηση των απαιτήσεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ (GDPR)


Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR Executive Workshop)

Ανάλυση και Εφαρμογή των απαιτήσεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ (GDPR)