Εξειδικευμένα Σεμινάρια

Εκπαιδεύστε το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού σας στις νέες αρχές που θα διέπουν τις διαδικασίες συλλογής, διαχείρισης, επεξεργασίας και μεταβίβασης των προσωπικών στοιχείων των πολιτών:

Θεμελιώδεις Αρχές Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR Foundation)

Κατανόηση των απαιτήσεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ (GDPR)


Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR Executive Workshop)

Ανάλυση και Εφαρμογή των απαιτήσεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ (GDPR)