Διαχείριση Επιχειρησιακής Συνέχειας

H Επιχειρησιακή Συνέχεια είναι μια διαδικασία που βοηθά τις επιχειρήσεις στην προετοιμασία για το απροσδόκητο, στην αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και στην προστασία των περιουσιακών τους στοιχείων.

H Επιχειρησιακή Συνέχεια είναι μια διαδικασία που βοηθά τις επιχειρήσεις στην προετοιμασία για το απροσδόκητο, στην αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και στην προστασία των περιουσιακών τους στοιχείων. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση ατυχήματος – το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει απώλεια υποδομής & ΙΤ, προσωπικού ή και τηλεπικοινωνιών - έχουν τα κατάλληλα σχέδια έκτακτης ανάγκης, ώστε να είναι σε θέση να επαναλειτουργήσουν το συντομότερο δυνατόν.