Πρότυπα & Σχήματα για την Επιχειρησιακή Συνέχεια

Πρότυπα & Σχήματα για τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας

Πιστοποιηθείτε ως προς:

View all standards

ISO 22301

Το νέο διεθνές πρότυπο ISO 22301 καθορίζει τις απαιτήσεις για τη δημιουργία και διαχείριση ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας. Το ISO 22301 βασίζεται στο παλαιότερο πρότυπο Επιχειρησιακής Συνέχειας BS 25999, το οποίο και αντικαθιστά σταδιακά.