Εκπαίδευση στα Συστήματα Περιβαλλοντικής & Ενεργειακής Διαχείρισης

Η Lloyd's Register παρέχει μια σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια, προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας, που έχουν σαν σκοπό να σας βοηθήσουν να αποκομίσετε τα μέγιστα οφέλη από το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στην επιχείρησή σας.

Παρακολουθήστε τα παρακάτω σεμινάρια:

View all training courses

ISO 14001: 2015 για Επικεφαλής Επιθεωρητές

Χρειάζεστε το σεμινάριο, εάν είστε επιθεωρητής συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης δεύτερου ή τρίτου μέρους κι επιθυμείτε να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας στις τεχνικές επιθεώρησης

ISO 14001: 2015 Ενημέρωση

Απευθύνεται σε όσους είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση και διατήρηση ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

ISO 14001:2015 για Εσωτερικούς Επιθεωρητές

Χρειάζεστε το σεμινάριο εάν επιθυμείτε να εμπλουτίσετε την υφιστάμενη εμπειρία σας στις εσωτερικές επιθεωρήσεις Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Προετοιμασία για το ISO 14001:2015

Χρειάζεστε το σεμινάριο εάν είστε Υπέυθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ή εκπρόσωπος της διοίκησης και έχετε αναλάβει τη μετάβαση στο νέο πρότυπο.