Σεμινάριο για τις εξελίξεις του προτύπου BRC V8

Η έκδοση 8 του παγκόσμιου προτύπου BRC για την ασφάλεια των τροφίμων (BRC V8) δημοσιεύθηκε την 1η Αυγούστου 2018. Το πρότυπο αυτό παρέχει ένα πλαίσιο για τη διαχείριση της ακεραιότητας, της νομιμότητας και της ασφάλειας των προϊόντων στη βιομηχανία τροφίμων, τη μεταποίηση και τη συσκευασία. H πιστοποίηση με βάση τις απαιτήσεις της νέας έκδοσης του προτύπου θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2019.

Για ποιες εξελίξεις θα πρέπει να προετοιμαστεί κάποιος;

O Δρ. Γιώργος Γαϊτάνος, Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων της Lloyd's Register, θα σας παρουσιάσει τα βασικά σημεία στα οποία θα πρέπει να στοχεύσετε τις ενέργειές σας.

  • Ανάπτυξη της κουλτούρας σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων εντός της επιχείρησης που εφαρμόζει τις απαιτήσεις της νέας έκδοσης του προτύπου. 
  • Εξασφάλιση της εφαρμογής των απαιτήσεων και της συγκριτικής ανάλυσης της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για την Ασφάλεια των Τροφίμων (GFSI). 
  • Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής σε απαιτήσεις που σχετίζονται την παρακολούθηση περιβαλλοντικών θεμάτων εντός της επιχείρησης παραγωγής τροφίμων. 
  • Ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να συνεχίσουν την ανάπτυξη και την εφαρμογή συστημάτων για την ασφάλεια και την προστασία των τροφίμων σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. 
  • Διευκρίνιση των απαιτήσεων που ισχύουν για χώρους παραγωγής με υψηλή πιθανότητα κινδύνου τόσο για την υγεία όσο και για το περιβάλλον, εντός της επιχείρησης. 
  • Ενίσχυση της διαφάνειας στις εγκαταστάσεις παραγωγής ζωοτροφών. 

Ολοκληρώστε την εγγραφή σας εδώ και μάθετε τα πάντα για τις εξελίξεις του BRC v8! 

Ημερομηνία & ώρα: 15 Φεβρουαρίου 2019, 10:00πμ.
Συμμετοχή: Δωρέαν Διαδικτυακό Σεμινάριο
Διάρκεια: 45' και 15' Συζήτησης Q&A