Ασφάλεια Τροφίμων

Εσείς πόσο απειλείστε από κάποιο διατροφικό σκάνδαλο;

Ολοένα και περισσότερο, οι επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο της διατροφικής αλυσίδας, πρέπει να επιδεικνύουν ότι εφαρμόζουν αποτελεσματικά Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων, συμβατά με τις διεθνείς απαιτήσεις.

Ενα διατροφικό σκάνδαλο μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για τη φήμη και κατ' επέκταση για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Η τήρηση μιας συστηματικής προσέγγισης στη Διαχείριση της Ασφάλειας των Τροφίμων, βοηθάει τις επιχειρήσεις να επιδεικνύουν τη δέσμευσή τους στην τήρηση των νομοθετικών / κανονιστικών απαιτήσεων καθώς και στις απαιτήσεις των πελατών τους.

food-safety-from-farm to-fork

Food Safety | from Farm to Fork

Overview | Challenges | Trends | Best Practices on 31st May 2016. @ 12:30 PM. Greece time