Πρότυπα & Σχήματα για την Ασφάλεια Τροφίμων

Η LRQA έχει εργαστεί εκτενώς πάνω στον τομέα των τροφίμων για περισσότερες από δύο δεκαετίες , βοηθώντας με την ανάπτυξη , την τυποποίηση και την βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των τροφίμων.

Παραθέτουμε μια σειρά προτύπων για την ασφάλεια των τροφίμων. Τα πρότυπα αυτά μπορεί να είναι διεθνή (πχ ISO 22000), εθνικά η ακόμα και να έχουν εκδοθεί από κλαδικές ενώσεις εμπόρων λιανικής( πχ IFS, BRC)

Πιστοποιηθείτε ως προς:

View all standards

BRC

Ο Βρετανικός Οργανισμός Λιανεμπορίου (BRC) έχει εκδώσει ένα Τεχνικό Πρότυπο (BRC Food) για τις επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private label), προϊόντα προς εξαγωγή και προϊόντα που απευθύνονται σε Super Markets.

FAMI-QS

Το FAMI-QS είναι το σύστημα ποιότητας και ασφάλειας για συγκεκριμένα συστατικά ζωοτροφών και τα μείγματά τους.

FSSC 22000

Το FSSC 22000 είναι ένα πλήρες σχήμα πιστοποίησης για τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων. Αρχικά βασίστηκε στο ISO 22000, το διεθνές πρότυπο για την ασφάλεια τροφίμων, στο ISO 22003 και στο ISO/TS 22002-1 (πρώην PAS 220) που αναπτύχθηκε με σκοπό να καλύψει τις απαιτήσεις των προαπαιτούμενων προγραμμάτων για τους παραγωγούς τροφίμων και συστατικών τροφίμων. Το σχήμα του FSSC έχει πλέον επεκταθεί καλύπτοντας επίσης τα προαπαιτούμενα προγράμματα για την ασφάλεια τροφίμων στα υλικά συσκευασίας μέσω του ISO/TS22002-4 (πρώην PAS223).

FSSC 22000-Q

Αυτή η ενότητα είναι εθελοντική και μπορεί να απονεμηθεί επιπλέον του πιστοποιητικού του προτύπου FSSC 22000.

GLOBALG.A.P

Είναι ένα διεθνές πρωτόκολλο για την πιστοποίηση προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής: φυτική παραγωγή, ζωική παραγωγή και ιχθυοκαλλιέργειες.

GMP+ Ζωοτροφές

Το GMP+ Animal Feed είναι ένα σχήμα πιστοποίησης για παραγωγούς και λιανοπωλητές του κλάδου των ζωοτροφών.

GRASP - κοινωνικές πρακτικές στη γεωργία

Το GRASP, είναι πρότυπο επιπρόσθετο του a GLOBALG.A.P. (add-on product). Είναι μια εθελοντική ενότητα που αναπτύχθηκε προκειμένου να αξιολογεί τις κοινωνικές πρακτικές στη γεωργική εκμετάλλευση.

HACCP CODEX Alimentarius

To HACCP Codex Alimentarius είναι ένα σύνολο αρχών υγιεινής για την ασφάλεια των τροφίμων το οποίο δημιουργήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (World Health Organisation). Η πιστοποίηση ως προς τις αρχές του HACCP βοηθά τις επιχειρήσεις να επιδεικνύουν τη συμμορφωση τους με τις εκάστοτε νομοθετικές απαιτήσεις αλλά και την ύπαρξη ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων στην τροφική αλυσίδα.