Πρότυπα και Σχήματα για την Υγεία & την Ασφάλεια στην Εργασία

Παραθέτουμε προτύπα και σχημάτα όπως OHSAS 18001, η συμμόρφωση με τα οποία προάγει την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ISO 45001

Το ISO 45001 είναι το νέο διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (OH&S) που αντικατέστησε το πρότυπο OHSAS 18001.

Health and Safety standards

View all standards

ISO 45001

Το ISO 45001 είναι το νέο διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (OH&S) και θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο πρότυπο OHSAS 18001.

ISO 45001

Το ISO 45001 είναι το νέο διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (OH&S) και θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο πρότυπο OHSAS 18001.

OHSAS 18001

Το OHSAS 18001 αποτελεί το πλέον αναγνωρισμένο πρότυπο διεθνώς, για τα Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.