Πρότυπα και Σχήματα για την Υγεία & την Ασφάλεια στην Εργασία

Παραθέτουμε προτύπα και σχημάτα όπως OHSAS 18001, η συμμόρφωση με τα οποία προάγει την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία.

Health and Safety standards

View all standards

OHSAS 18001

Το OHSAS 18001 αποτελεί το πλέον αναγνωρισμένο πρότυπο διεθνώς, για τα Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.