Πρότυπα και Σχήματα για την Υγεία & την Ασφάλεια

Παραθέτουμε σειρά προτύπων και σχημάτων, η συμμόρφωση με τα οποία προάγει την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία.

Πιστοποιηθείτε ως προς:

View all standards

OHSAS 18001

Το OHSAS 18001 αποτελεί το πλέον αναγνωρισμένο πρότυπο διεθνώς, για τα Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.