Εκπαίδευση στα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Η LRQA παρέχει μια σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια, προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας, που έχουν σαν σκοπό να σας βοηθήσουν να αποκομίσετε τα μέγιστα οφέλη από το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην επιχείρησή σας.

Παρακολουθήστε τα παρακάτω σεμινάρια:

View all training courses