Εκπαίδευση στα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Η Lloyd's Register παρέχει μια σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια, προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας, που έχουν σαν σκοπό να σας βοηθήσουν να αποκομίσετε τα μέγιστα οφέλη από το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην επιχείρησή σας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ISO 45001

Το ISO 45001 είναι το νέο διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (OH&S) που αντικατέστησε το πρότυπο OHSAS 18001.

Παρακολουθήστε τα παρακάτω σεμινάρια:

View all training courses

ISO 45001:2016 Ενημέρωση

Ενημερωτικό σεμινάριο για το νέο πρότυπο ISO 45001:2016 που αφορά σε συστήματα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία

ISO 45001:2018 Preparing for Migration from OHSAS 18001

Προετοιμασία για την μετάβαση στο ISO 45001:2018, το νέο πρότυπο των συστημάτων διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία.