Πρότυπα & Σχήματα για την Ασφάλεια Πληροφοριών

Πρότυπα & Σχήματα για τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

Πιστοποιηθείτε ως προς:

View all standards

ISO/IEC 20000-1

Το ISO/IEC 20000-1 είναι το Διεθνές Πρότυπο για την Τεχνολογία της Πληροφορίας.

ISO/IEC 27001

Το ISO/IEC 27001:2005 αποτελεί το πλέον αναγνωρισμένο διεθνές πρότυπο για τη Διαχείριση της Ασφάλειας των Πληροφοριών.