Πρότυπα & Σχήματα για την Ασφάλεια Πληροφοριών

Τα πρότυπα & σχήματα που σχετίζονται με τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών είναι:

Πιστοποιηθείτε ως προς:

View all standards

ISO 22301

Το νέο διεθνές πρότυπο ISO 22301 καθορίζει τις απαιτήσεις για τη δημιουργία και διαχείριση ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας. Το ISO 22301 βασίζεται στο παλαιότερο πρότυπο Επιχειρησιακής Συνέχειας BS 25999, το οποίο και αντικαθιστά σταδιακά.

ISO/IEC 20000-1

Το ISO/IEC 20000-1 είναι το Διεθνές Πρότυπο για την Τεχνολογία της Πληροφορίας.

ISO/IEC 27001

Το ISO/IEC 27001:2005 αποτελεί το πλέον αναγνωρισμένο διεθνές πρότυπο για τη Διαχείριση της Ασφάλειας των Πληροφοριών.