Αναθεωρήσεις Προτύπων ISO

Με όλα τα δημοφιλή πρότυπα ISO υπό αναθεώρηση, η LRQA είναι στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης για τις αλλαγές των προτύπων ISO 9001 και ISO 14001.

Τα πρότυπα ISO 9001 και ΙSO 14001 αναθεωρήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2015. 

Η LRQA αναγνωρίζει ότι τα συστήματα διαχείρισης των οργανισμών είναι μοναδικά.Ο βαθμός των επιπτώσεων των αναθεωρημένων απαιτήσεων των προτύπων ISO 9001:2015 και ISO 14001: 2015 στην επιχείρησή σας, εξαρτάται από την πολυπλοκότητα του οργανισμού σας και την ωριμότητα των συστημάτων διαχείρισης. Μπορούμε να σας παράσχουμε τη σωστή υποστήριξη και εκπαίδευση στο σωστό χρόνο, ώστε να διασφαλιστεί ότι το πλάνο μετάβασης σας ικανοποιεί τις ανάγκες του οργανισμού σας.

Οι υπηρεσίες μας έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσαρμόζονται στον οργανισμό σας και το σύστημα διαχείρισης σας, με απώτερο σκοπό την αποτελεσματική, αποδοτική και χωρίς καθυστερήσεις μετάβασή σας στα νέα πρότυπα.

lrqa-iso-9001-2015-revisions

Αναθεωρημένο ISO 9001:2015

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη μετάβαση στο ISO 9001:2015, την επιθεώρηση εντοπισμού ελλείψεων (gap analysis) του συστήματός σας ως προς ISO 9001:2015 και τα σεμινάρια LRQA.

lrqa-iso-14001-2015-revisions

Το Νέο ISO 14001:2015

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη μετάβαση στο νέο ISO 14001:2015. Οι λύσεις εκπαίδευσης και gap analysis της LRQA, ομαλοποιούν τη μετάβασή σας στο νέο πρότυπο.