Αναθεωρήσεις Προτύπων ISO

Με όλα τα δημοφιλή πρότυπα ISO υπό αναθεώρηση, η LRQA είναι στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης για τις αλλαγές των προτύπων ISO 9001 και ISO 14001.

Τα πρότυπα ISO 9001 και ΙSO 14001 αναθεωρήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2015. 

Η LRQA αναγνωρίζει ότι τα συστήματα διαχείρισης των οργανισμών είναι μοναδικά.Ο βαθμός των επιπτώσεων των αναθεωρημένων απαιτήσεων των προτύπων ISO 9001:2015 και ISO 14001: 2015 στην επιχείρησή σας, εξαρτάται από την πολυπλοκότητα του οργανισμού σας και την ωριμότητα των συστημάτων διαχείρισης. Μπορούμε να σας παράσχουμε τη σωστή υποστήριξη και εκπαίδευση στο σωστό χρόνο, ώστε να διασφαλιστεί ότι το πλάνο μετάβασης σας ικανοποιεί τις ανάγκες του οργανισμού σας.

Οι υπηρεσίες μας έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσαρμόζονται στον οργανισμό σας και το σύστημα διαχείρισης σας, με απώτερο σκοπό την αποτελεσματική, αποδοτική και χωρίς καθυστερήσεις μετάβασή σας στα νέα πρότυπα.

business meeting

Το Νέο ISO 9001:2015

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη μετάβαση στο ISO 9001:2015. Μάθετε πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες της LRQA για τα νέα πρότυπα καθώς και από μια «επιθεώρηση εντοπισμού των ελλείψεων» (gap analysis) του συστήματός σας ως προς τις αναθεωρημένες απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015.

Tree

Το Νέο ISO 14001:2015

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη μετάβαση στο νέο ISO 14001:2015. Η γκάμα των υπηρεσιών μας περιλαμβάνει υπηρεσίες εκπαίδευσης και «επιθεώρησης εντοπισμού των ελλείψεων» σας σε σχέση με τις νέες απαιτήσεις, σχεδιασμένες έτσι ώστε η μετάβαση στο νέο πρότυπο να επιτευχθεί όσο πιο ομαλά γίνεται.

Lady on phone

Αναθεωρήσεις Προτύπων ISO: Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Η LRQA έχει αναπτύξει μια σειρά από υπηρεσίες εκπαίδευσης για να σας βοηθήσει με τη μετάβαση στις νέες εκδόσεις των προτύπων ISO 9001 και ISO 14001.