Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για Επιτυχή Μετάβαση στη Νέα Έκδοση ISO 14001:2015

Τα σεμινάρια μας θα καθοδηγήσουν τα στελέχη σας, τους υπεύθυνους συστημάτων διαχείρισης και τους εσωτερικούς επιθεωρητές σας στην αφομοίωση των αλλαγών που φέρνει η νέα έκδοση ISO 14001:2015

Τα διεθνή πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001 αναθεωρήθηκαν το Σεπτέμβριο του 2015. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αλλαγή στον κλάδο της πιστοποίησης κατά την τελευταία δεκαετία. Η LRQA προκειμένου να διευκολύνει  με τη μετάβαση στο νέο πρότυπο έχει αναπτύξει μια σειρά εξειδικευμένων εκπαιδευτικών σεμινάριων, τα οποία και προσφέρει τόσο σε ανοικτά-για-το-κοινό, όσο και σε ενδο-επιχειρησιακό επίπεδο.

Τα σεμινάρια μας θα καθοδηγήσουν τα στελέχη σας, τους υπεύθυνους συστημάτων διαχείρισης και τους εσωτερικούς επιθεωρητές σας στην αφομοίωση των αλλαγών που φέρνει η νέα έκδοση ISO 14001:2015. Μπορούμε να σας παρέχουμε την κατάλληλη υποστήριξη, τη σωστή στιγμή μέσα από την κατάρτιση ενός σχεδίου μετάβασης, το οποίο θα βοηθήσει στον προσδιορισμό  της απαιτούμενης εκπαίδευσης και υποστήριξης που θα χρειαστεί ο οργανισμός σας.

Σεμινάρια  Μετάβασης στη Νέα Έκδοση ISO 14001: 2015

ISO 14001: 2015 Ενημέρωση
Μάθετε ποιές είναι οι νέες και οι τροποποιημένες απαιτήσεις του ISO 14001 και πώς το παράρτημα SL διαμορφώνει τη μορφή και τη δομή των νέων προτύπων. 

Προετοιμασία για το ISO 14001: 2015 
Μάθετε για τις επιπτώσεις του νέου ISO 14001:2015 στο υφιστάμενο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης της εταιρείας σας και τι χρειάζεται να κάνετε για να προετοιμάσετε την επιχείρησή σας για την ομαλή και επίτυχη μετάβαση στη νέα έκδοση.

Πρακτική Εκπαίδευση Μετάβασης στην Νέα Έκδοση ISO 14001:2015
Μάθετε τις νέες και τις τροποποιημένες απαιτήσεις που ορίζονται στο πρότυπο ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 για Εσωτερικούς Επιθεωρητές
Αναβαθμίστε τις τεχνικές εσωτερικής επιθεώρησης και την υφιστάμενη εμπειρία σας, με βάση τις νέες απαιτήσεις της έκδοσης ISO 14001:2015. Μάθετε πως να επιθεωρήσετε τις νέες απαιτήσεις για τις ανάγκες μιας εσωτερικής επιθεώρησης ως προς το ISO 14001:2015.

ISO 14001: 2015 για Επικεφαλής Επιθεωρητές 
Αναβαθμίστε τις τεχνικές επιθεώρησης 3ου μέρους και την υφιστάμενη εμπειρία σας, με βάση τις νέες απαιτήσεις της έκδοσης ISO 14001:2015. Μάθετε πως να επιθεωρήσετε τις νέες απαιτήσεις για τις ανάγκες μιας εξωτερικής επιθεώρησης ως προς το ISO 14001:2015.