Επιθεώρηση Εντοπισμού των Ελλείψεων (Gap Analysis)

Μια επιθεώρηση εντοπισμού των ελλείψεων (gap analysis) εντοπίζει τυχόν κενά στο υπάρχον σύστημά σας, σε σχέση με τις νέες και τροποποιημένες απαιτήσεις, και προλαμβάνει προβλήματα και καθυστερήσεις κατά τη διαδικασία μετάβασης στο ISO 9001:2015.

Μια επιθεώρηση 'Gap Αnalysis' εντοπίζει τυχόν κενά στο υπάρχον σύστημά σας, σε σχέση με τις νέες και τροποποιημένες απαιτήσεις, και προλαμβάνει προβλήματα και καθυστερήσεις κατά τη διαδικασία μετάβασης στο ISO 9001:2015.

Οι επιπτώσεις των αλλαγών δεν είναι ίδιες για όλους τους οργανισμούς, αλλά εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το είδος των δραστηριοτήτων του οργανισμού, την ωριμότητα και την πολυπλοκότητα του συστήματος διαχείρισης, το βαθμό εφαρμογής και αφομοίωσης του από τους εργαζόμενους, το βαθμό εμπλοκής της διοίκησης καθώς και την εξοικείωση των εργαζόμενων με τη διαδικασία ανάλυσης και πρόληψης των επιχειρησιακών κινδύνων.

Οι εξειδικευμένες επιθεωρήσεις εντοπισμού των ελλείψεων της LRQA έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα ως προς τις προβλεπόμενες, από τις υφιστάμενες συμβάσεις με την LRQA, επιθεωρήσεις (Αρχική Πιστοποίηση, Επιτήρηση, Ανανέωση), και  αποσκοπούν στην καλύτερη και έγκαιρη κατανόηση τυχόν κενών σε σχέση με τις νέες απαιτήσεις του ISO 9001:2015 και στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού πλάνου για την κάλυψη αυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε μας e-mail στο piraeus-qa-services@lr.org ή καλέστε μας στο 2104580904.