Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για Επιτυχή Μετάβαση στη Νέα Έκδοση ISO 9001:2015

Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης της LRQA αποτελούν το σημείο έναρξης για τη μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO9001:2015. Διαθέτουμε μια ευρεία γκάμα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων ειδικά σχεδιασμένων για τις ανάγκες σας.

Τα διεθνή πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001 αναθεωρήθηκαν. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αλλαγή στον κλάδο πιστοποίησης κατά την τελευταία δεκαετία. H LRQA προκειμένου να διευκολύνει τη μετάβαση στα νέα πρότυπα ανέπτυξε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια τόσο ανοικτά για το κοινό, όσο κι ενδο-επιχειρησιακά.

Τα σεμινάρια μας θα καθοδηγήσουν τα στελέχη σας, τους υπεύθυνους συστημάτων και τους εσωτερικούς επιθεωρητές σας στην αφομοίωση των αλλαγών που θα επηρεάσουν τον οργανισμό σας και τα συστήματα σας. Μπορούμε να σας παρέχουμε την κατάλληλη υποστήριξη, τη σωστή στιγμή μέσα από την κατάρτιση ενός σχεδίου μετάβασης, το οποίο θα βοηθήσει στον προσδιορισμό  της απαιτούμενης εκπαίδευσης και υποστήριξης που θα χρειαστεί ο οργανισμός σας.

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Μετάβασης στη Νέα Έκδοση ISO 9001:2015

Πρακτική Εκπαίδευση Μετάβασης στην Νέα Έκδοση ISO 9001:2015

Μάθετε τις νέες και τις τροποποιημένες απαιτήσεις που ορίζονται στο πρότυπο ISO 9001:2015.

ISO 9001: 2015 – Ενημέρωση

Μάθετε ποιές είναι οι νέες και οι τροποποιημένες απαιτήσεις του ISO 9001 και πώς το παράρτημα SL διαμορφώνει τη μορφή και τη δομή των νέων προτύπων.

Προετοιμασία για το ISO 9001: 2015

Μάθετε για τις επιπτώσεις του νέου ISO 9001:2015 στο υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης ποιότητας της εταιρείας σας και τι χρειάζεται να κάνετε για να προετοιμάσετε την επιχείρησή σας για την ομαλή και επίτυχη μετάβαση στη νέα έκδοση. 

ISO 9001: 2015 για Εσωτερικούς Επιθεωρητές

Αναβαθμίστε τις τεχνικές εσωτερικής επιθεώρησης και την υφιστάμενη εμπειρία σας με βάση τις νέες απαιτήσεις της έκδοσης ISO 9001:2015. Μάθετε πως να επιθεωρήσετε τις νέες απαιτήσεις για τις ανάγκες μιας εσωτερικής επιθεώρησης ως προς το ISO 9001:2015.

ISO 9001: 2015 για Επικεφαλής Επιθεωρητές

Αναβαθμίστε τις τεχνικές επιθεώρησης 3ου μέρους και την υφιστάμενη εμπειρία σας με βάση τις νέες απαιτήσεις της έκδοσης ISO 9001:2015. Μάθετε πως να επιθεωρήσετε τις νέες απαιτήσεις για τις ανάγκες μιας εξωτερικής επιθεώρησης ως προς το ISO 9001:2015.