Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Μετάβασης

Αν είστε υπεύθυνος/η για την υλοποίηση και τη συντήρηση των συστημάτων διαχείρισης, η εκπαίδευση της LRQA θα διασφαλίσει την ομαλή και προσοδοφόρο μετάβαση στα αναθεωρημένα πρότυπα ISO που εκδόθηκαν το 2015.

Τα Συστήματα Διαχείρισης Συστημάτων Διοίκησης  ISO 9001 και ISO 14001 έχουν αναθεωρηθεί, με αυτή να αποτελεί τη μεγαλύτερη αλλαγή της δεκαετίας  για τον κλάδο. 

H LRQA έχει αναπτύξει τόσο ανοιχτά-για-το-κοινό όσο και ενδο-επιχειρησιακά σεμινάρια προκειμένου να εξασφαλίσει την επιτυχή έκβαση στη διαδικασία μετάβασής σας. Η εκπαίδευση αυτή θα υποστηρίξει και θα καθοδηγήσει τις ομάδες Διαχείρισης Συστημάτων, τους Επιθεωρητές και την Ανώτατη Διοίκηση ως προς τις αλλαγές, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον οργανισμό και τα συστήματά σας. Είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε την κατάλληλη υποστήριξη στη σωστή στιγμή, από την κατάρτιση πλάνου μετάβασης σε επικοινωνία με εσάς και τις ομάδες σας ως και την αναγνώριση των εκπαιδευτικών σας αναγκών. Ο στόχος της σειράς σεμιναρίων που έχουμε αναπτύξει είναι να μπορείτε να διαλέξετε και να διαμορφώσετε τον κατάλληλο συνδυασμό public και in-house προσαρμοσμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σας.

Σεμινάρια Μετάβασης στο ISO 9001:2015

Πρακτική Εκπαίδευση Μετάβασης στην Νέα Έκδοση ISO 9001:2015

Μάθετε τις νέες και τις τροποποιημένες απαιτήσεις που ορίζονται στο πρότυπο ISO 9001:2015.

ISO 9001: 2015 – Ενημέρωση

Μάθετε ποιές είναι οι νέες και οι τροποποιημένες απαιτήσεις του ISO 9001 και πώς το παράρτημα SL διαμορφώνει τη μορφή και τη δομή των νέων προτύπων.

Προετοιμασία για το ISO 9001: 2015

Μάθετε για τις επιπτώσεις του νέου ISO 9001:2015 στο υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης ποιότητας της εταιρείας σας και τι χρειάζεται να κάνετε για να προετοιμάσετε την επιχείρησή σας για την ομαλή και επίτυχη μετάβαση στη νέα έκδοση. 

ISO 9001: 2015 για Εσωτερικούς Επιθεωρητές

Αναβαθμίστε τις τεχνικές εσωτερικής επιθεώρησης και την υφιστάμενη εμπειρία σας με βάση τις νέες απαιτήσεις της έκδοσης ISO 9001:2015. Μάθετε πως να επιθεωρήσετε τις νέες απαιτήσεις για τις ανάγκες μιας εσωτερικής επιθεώρησης ως προς το ISO 9001:2015.

ISO 9001: 2015 για Επικεφαλής Επιθεωρητές

Αναβαθμίστε τις τεχνικές επιθεώρησης 3ου μέρους και την υφιστάμενη εμπειρία σας με βάση τις νέες απαιτήσεις της έκδοσης ISO 9001:2015. Μάθετε πως να επιθεωρήσετε τις νέες απαιτήσεις για τις ανάγκες μιας εξωτερικής επιθεώρησης ως προς το ISO 9001:2015.

Σεμινάρια Μετάβασης στο ISO 14001:2015

ISO 14001: 2015 Ενημέρωση
Μάθετε ποιές είναι οι νέες και οι τροποποιημένες απαιτήσεις του ISO 14001 και πώς το παράρτημα SL διαμορφώνει τη μορφή και τη δομή των νέων προτύπων. 

Προετοιμασία για το ISO 14001: 2015 
Μάθετε για τις επιπτώσεις του νέου ISO 14001:2015 στο υφιστάμενο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης της εταιρείας σας και τι χρειάζεται να κάνετε για να προετοιμάσετε την επιχείρησή σας για την ομαλή και επίτυχη μετάβαση στη νέα έκδοση.

Πρακτική Εκπαίδευση Μετάβασης στην Νέα Έκδοση ISO 14001:2015
Μάθετε τις νέες και τις τροποποιημένες απαιτήσεις που ορίζονται στο πρότυπο ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 για Εσωτερικούς Επιθεωρητές
Αναβαθμίστε τις τεχνικές εσωτερικής επιθεώρησης και την υφιστάμενη εμπειρία σας, με βάση τις νέες απαιτήσεις της έκδοσης ISO 14001:2015. Μάθετε πως να επιθεωρήσετε τις νέες απαιτήσεις για τις ανάγκες μιας εσωτερικής επιθεώρησης ως προς το ISO 14001:2015.

ISO 14001: 2015 για Επικεφαλής Επιθεωρητές 
Αναβαθμίστε τις τεχνικές επιθεώρησης 3ου μέρους και την υφιστάμενη εμπειρία σας, με βάση τις νέες απαιτήσεις της έκδοσης ISO 14001:2015. Μάθετε πως να επιθεωρήσετε τις νέες απαιτήσεις για τις ανάγκες μιας εξωτερικής επιθεώρησης ως προς το ISO 14001:2015.

LRQA ISO 9001:2015

Αναθεωρημένο ISO 9001:2015

Ενημερωθείτε για τη μετάβαση στη νέα έκδοση 9001:2015!