Ενημερωτικό Υλικό

Εξασφαλίστε τη συμμόρφωσή σας

Το Πρότυπο LR χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι ο οργανισμός σας πληροί τα κριτήρια ποιότητας που προβλέπονται από τα άρθρα του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679, General Data Protection Regulation (GDPR). Αυτό το Πρότυπο οδηγεί στην έκδοση μιας δήλωσης συμμόρφωσης που αφορά τις διεργασίες σχετικά με τα κριτήρια του Eυρωπαϊκού Kανονισμού.

GDPR Overview

Γενικός Οδηγός Ενημέρωσης

Κατανοήστε τις αρχές, τις βασικές έννοιες, τον ρόλο του DPO (Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) και τη διαδικασία συμμόρφωσης.

Προετοιμαστείτε σε 5 βήματα

Η Lloyd's Register προτείνει μια διαδικασία πέντε σημείων για τη συμμόρφωση με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).