Η «Εμπειρία Πελάτη» παράγοντας για την αύξηση εσόδων των επιχειρήσεων

Έρευνα της Oracle

Το 81% των καταναλωτών είναι πρόθυμο να πληρώσει υψηλότερες τιμές για «καλύτερη εμπειρία πελάτη», σύμφωνα με έρευνα της Oracle, αναδεικνύοντας τον παράγοντα αυτό στρατηγικό για την προώθηση της ανάπτυξης μιας επιχείρησης αλλά και την αύξηση των εσόδων στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύεται σε έκθεση με τίτλο «Why Customer Satisfaction is No Longer Good Enough», η βελτίωση της συνολικής εμπειρίας πελάτη (40%), η παροχή γρήγορης πρόσβασης σε πληροφορίες και η διευκόλυνση της υποβολής ερωτήσεων των πελατών (35%), αναφέρθηκαν ως βασικοί παράγοντες για την απόφαση να δαπανήσουν περισσότερα σε μια εμπορική επωνυμία.

Ωστόσο, εκτός από παράγοντας που επηρεάζει την ανάπτυξη των εσόδων, η καλή εμπειρία πελάτη είναι σημαντική επίσης για την προστασία των υφιστάμενων καναλιών εσόδων. Το 70% των ερωτηθέντων έχει σταματήσει τις εμπορικές συναλλαγές με μια εταιρεία μετά από μια κακή εμπειρία πελάτη. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι το 92% αυτών μεταπήδησε απευθείας σε μια ανταγωνιστική εταιρεία και έκανε μια αγορά. Με λιγότερο από το ένα τέταρτο των καταναλωτών (22%) να δηλώνουν σχεδόν πάντοτε ικανοποιημένοι με την εμπειρία πελάτη που έχουν, αναδύεται εδώ μια ξεκάθαρη ευκαιρία για τις εταιρείες, ώστε να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση των πελατών και να κερδίσουν μερίδιο αγοράς από τους ανταγωνιστές τους.

*Πηγή: Retail Today #2090, 30.01.13

Η πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ως προς ISO9001 σχετίζεται άμεσα με τη βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσιών και κατ' επέκταση με τα αυξημένα επίπεδα ικανοποίησης πελατών. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την πιστοποίηση ως προς ISO9001.