Ενημερωτική ημερίδα του Lloyd's Register για το ISO/PAS 28007

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ενημερωτική ημερίδα του Lloyd's Register για το νέο πρότυπο ISO/PAS 28007. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Lloyd's Register στις 28 Νοεμβρίου 2013 και προσέλκυσε πλήθος συμμετεχόντων τόσο από τον κλάδο της ναυτιλίας όσο και από τον κλάδο των Ιδιωτικών Εταιρειών Ναυτικής Προστασίας (Private Maritime Security Companies -PMSCs), που είναι και οι άμεσοι ενδιαφερόμενοι. Η υψηλή αυτή συμμετοχή αποδεικνύει το αυξημένο ενδιαφέρον που υπάρχει σε θέματα πιστοποίησης ως προς το ISO/PAS 28007 αλλά και γενικότερα σε θέματα Ασφάλειας στην Εφοδιαστική Αλυσίδα.

Βασικός ομιλητής ήταν ο κ. Ron Bishop, UK Operations Manager της Lloyd's Register Quality Assurance και ειδικός σε θέματα θαλάσσιας ασφάλειας για την LRQA. Ο κ. Ron Bishop είναι επικεφαλής επιθεώρητης για το πρότυπο ISO/PAS 28007 και μέλος των πρώτων ομάδων επιθεώρησης για το νέο αυτό πρότυπο, σε παγκοσμιο επίπεδο.

Στην LRQA υποστηρίζουμε ενεργά οποιαδήποτε ενέργεια προάγει την Ασφάλεια στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, δηλώνουμε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη θερμότατη υποδοχή που είχε η ημερίδα μας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και περαιτέρω πληροφορία σχετικά με το νέο πρότυπο ISO/PAS 28007.

Για το ISO/PAS 28007

Το ISO/PAS 28007:2012 για την Τεχνολογία Πλοίων και τη Ναυτιλία, περιέχει οδηγίες για τις Ιδιωτικές Εταιρείας Ναυτικής Προστασίας (Private Maritime Security Companies - PMSCs), που παρέχουν μέσω ιδιωτικής σύμβασης, ένοπλο προσωπικό ασφαλείας (PCASP) στα πλοία που διέρχονται από τις περιοχές υψηλού κινδύνου. Τα πρόσφατα κρούσματα πειρατείας στον Ινδικό Ωκεανό και σε άλλες περιοχές σε όλο τον κόσμο έχουν οδηγήσει στη όλο και πιο εκτατεμένη χρήση των PMSCs. Το ISO/PAS 28007 δημοσιεύθηκε το 2012, λόγω της ταχείας αύξησης του αριθμού των εταιρειών PMSCs αλλά και λόγω των πολλών θεμάτων που προκύπτουν κατά τη χρήση ένοπλου προσωπικού.