Ενημερωτική ημερίδα της LRQA για τις εξελίξεις σε Ασφάλεια Πληροφοριών & Επιχειρησιακή Συνέχεια

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική ημερίδα της LRQA που σκοπό είχε την ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην Ασφάλεια Πληροφοριών και στην Επιχειρησιακή Συνέχεια.

Τόσο οι αλλαγές στο πρότυπο ISO 27001, όπως αυτές απορρέουν από την νέα έκδοση του προτύπου (ISO27001:2013) όσο και οι εξελίξεις στην Επιχειρησιακή Συνέχεια (ISO 22301), όπως αυτές σχετίζονται με τον κανονισμό της ΑΔΑΕ(Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών) για την Ασφάλεια και Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Απόφαση 205/2013 – ΦΕΚ 1742/15-7-2013) που τίθεται σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2014, έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων, γεγονός που άλλωστε επιβεβαιώθηκε από την ιδιαίτερα σημαντική προσέλευση στην ημερίδα.

Βασική ομιλήτρια ήταν η κ. Κατερίνα Λιάνα, EMBS Technical Manager της LRQA. Η κ. Λιάνα είναι επικεφαλής επιθεωρήτρια Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών & Επιχειρησιακής Συνέχειας και έχει ηγηθεί πλήθους ομάδων επιθεωρήσεων ως προς τα πρότυπα ISO27001 και ISO22301 (ex BS25999), σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η LRQA θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά όλες τις συμμετέχουσες εταιρείες για την παρουσία τους στην ημερίδα αλλά και για τη συμβολή τους σε έναν τόσο εποικοδομητικό και χρήσιμο, για την επιχειρηματική κοινότητα, διάλογο και να δηλώσει παρόν σε οποιαδήποτε μελλοντική ενέργεια που σκοπό έχει να προάγει περαιτέρω την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων όπως αυτή σχετίζεται με θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών και Επιχειρησιακής Συνέχειας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προαναφερόμενες εξελίξεις μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την LRQA στο email piraeus-qa-services@lr.org ή /και στο Τηλ.2104580904.

Για το ISO 27001

Τo ISO 27001 είναι το πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών, με σκοπό την εξασφάλιση ότι η επιχείρηση έχει καθορίσει και εφαρμόζει επαρκείς και κατάλληλους ελέγχους που σχετίζονται με την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα της πληροφορίας ώστε να προστατεύονται επαρκώς οι πληροφορίες και τα δεδομένα των ενδιαφερόμενων μερών.

Για το ISO 22301 (ex BS 25999)

Το διεθνές πρότυπο ISO22301 καθορίζει τις απαιτήσεις για τη δημιουργία και διαχείριση ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας. Ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης της επιχειρησιακής συνέχειας, βοηθά τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν κατάλληλα πλάνα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, ώστε η επιχείρηση να μπορέσει, σε μία έκτακτη ανάγκη, να συνεχίσει τη λειτουργία της με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις για τους πελάτες της και κατ' επέκταση για την ίδια.