Νέο εκπαιδευτικό σεμινάριο από τη σειρά 'Business Improvement' της LRQA

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το νέο σεμινάριο της LRQA με θέμα 'Leadership, Team Building & Negotiation Skills'. (Ηγεσία, Δημιουργία – Ενδυνάμωση Ομάδας & Διαπραγματευτικές Ικανότητες)

Το σεμινάριο έχει σαν στόχο να εισάγει τους ενδιαφερόμενους στις έννοιες “Leadership”, “Team Building” και “Negotiations”, δεξιότητες μεγίστης σημασίας προς την επίτευξη επιχειρηματικών στόχων.

Πρόκειται για ένα ακόμα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της σειράς σεμιναρίων 'Βusiness Improvement' της LRQA. Στην ίδια κατηγορία σεμιναρίων ανήκουν και τα 'Management of Change' - (Διαχείριση Αλλαγών), 'Effective Performance Measurement' - (Αποτελεσματική Μέτρηση της Επίδοσης), 'Problem Solving Tools & Techniques' - (Εργαλεία & Τεχνικές Επίλυσης Προβλημάτων) κ.α.

Το εν λόγω σεμινάριο διεξάγεται τόσο σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο (in-house seminar) όσο και ως ανοικτό-για-το-κοινό (public seminar).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες της LRQA, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. 210 4580884 (Κα Ευαγγελία Πετρομανωλάκη), ή μέσω email στο: piraeus-qa-services@lr.org