Πιστοποίηση της ΕΛΒΑΛ σύμφωνα με το Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας ISO/TS 16949 της Αυτοκινητοβιομηχανίας

Η LRQA πιστοποίησε το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του Εργοστασίου των Οινοφύτων της ΕΛΒΑΛ (Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου ΑΕ) σύμφωνα με τη τεχνική προδιαγραφή ISO/TS 16949.

Ο στόχος της προδιαγραφής ISO/TS16949 είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας με απώτερο σκοπό τη συνεχή βελτίωση, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη σφαλμάτων και τη μείωση της απόκλισης και των αποβλήτων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Αναπτύχθηκε αρχικά σαν μία διεθνής εναλλακτική του Αμερικάνικου προτύπου QS-9000, του VDA 6.1 (του «Association of the German Automotive Industry») και άλλων εθνικών προτύπων για τους προμηθευτές της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της ΕΛΒΑΛ πιστοποιήθηκε για τη παραγωγή προϊόντων έλασης αλουμινίου για την αυτοκινητοβιομηχανία.

Οι περισσότεροι από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές της διεθνούς αυτοκινητοβιομηχανίας υποστηρίζουν την εφαρμογή του ISO/TS 16949, σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η πιστοποίηση αναγνωρίζεται και γίνεται αποδεκτή σαν σημείο αναφοράς (benchmark) και συγκριτικής αξιολόγησης στη συγκεκριμένη βιομηχανία.

“Καταβάλαμε πολλή προσπάθεια και πετύχαμε σημαντική πρόοδο σε μία σχετικά μικρή περίοδο, ώστε να κάνουμε αυτό το σημαντικό βήμα μπροστά. Δώσαμε μεγάλη σημασία στην επίτευξη αυτής της πιστοποίησης στο πλαίσιο συμφωνιών μας με αρκετούς πελάτες μας από το χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας”, σύμφωνα με τον κ.Μπογό Γιαγουπιάν, Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του Τομέα Εργοστασίου & Εμπορίας της ΕΛΒΑΛ.

Η επίτευξη αυτής της πιστοποίησης επιβεβαιώνει τη σημασία που δίνει η ΕΛΒΑΛ στις θεμελιώδεις αξίες της που περιλαμβάνουν τη συνεχή βελτίωση του εξοπλισμού της δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, με κινητήρια δύναμη το συνεχώς εξελισσόμενο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ αποτελεί τον κλάδο επεξεργασίας και εμπορίας αλουμινίου της ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Η διευρυμένη παραγωγική βάση του Ομίλου ΕΛΒΑΛ περιλαμβάνει 12 παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και το Ηνωμένο Βασίλειο και παράγει μια σειρά προϊόντων αλουμινίου που καλύπτει τις ανάγκες της βιομηχανίας συσκευασίας τροφίμων και ποτών, της ναυπηγικής βιομηχανίας, της αυτοκινητοβιομηχανίας, του κλάδου κατασκευών και του κλάδου εκτυπώσεων. Εξάγει σε περισσότερες από 60 χώρες και έχει θυγατρικές σε 7 χώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση ως προς ISO/TS16949 επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. 210 4580904, ή μέσω email στο: piraeus-qa-services@lr.org