Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος στην παροχή υπηρεσιών κρουαζιέρας από τον ΟΛΠ

Τη θέσπιση και εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος στην παροχή υπηρεσιών Κρουαζιέρας, ανακοίνωσε ο ΟΛΠ ΑΕ, θεμελιώνοντας έτσι μία ακόμη σχέση εμπιστοσύνης με την αγορά κρουαζιέρας και τις εταιρίες που τη στηρίζουν.

Το σύστημα εφαρμογής υποστηρίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων EN ISO 9001:2008 και EN ISO 14001:2004 και έχει ανασκοπηθεί από τους Φορείς Πιστοποίησης LRQA και BV. Όραμα του OΛΠ ΑΕ είναι, στα πλαίσια αειφόρου επιχειρηματικότητας, να παρέχει υπηρεσίες–λύσεις που θα συμβάλλουν θετικά στην εθνική οικονομία, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες γνώσεις και υψηλή τεχνολογία σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και περιβαλλοντικής καινοτομίας. Η επίτευξη του παραπάνω οράματος βρίσκεται στον πυρήνα της ποιοτικής και περιβαλλοντικής πολιτικής του OΛΠ ΑΕ

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ ΑΕ κ. Γιώργος Ανωμερίτης, μιλώντας στα διευθυντικά στελέχη του ΟΛΠ για την ανάγκη εφαρμογής της νέας Πολιτικής Ποιότητας μεταξύ άλλων τόνισε: “Ο ΟΛΠ ΑΕ, ο οποίος από το 2011 έχει αναγνωρισθεί ως ECOPORT από την ESPO με πιστοποίηση των Lloyd’s, κάνει ένα ακόμα βήμα για μια αποτελεσματική Πολιτική Ποιότητας εντάσσοντας στα διεθνή πρότυπα ΙSO τις υπηρεσίες του τομέα Κρουαζιέρας. Καλούνται οι εργαζόμενοι και τα στελέχη του ΟΛΠ ΑΕ, οι πελάτες και η κοινωνία, οι προμηθευτές και οι επιβάτες να ενσωματώσουν στα οράματα και τους στόχους του ΟΛΠ ΑΕ για ένα Λιμάνι Ποιότητας και Περιβάλλοντος το σύνολο των καθημερινών τους υπηρεσιών. Η διοίκηση του ΟΛΠ ΑΕ θα παρέχει την αμέριστη συμπαράσταση της προς όλους για την εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος. Το Λιμάνι του Πειραιά δεν είναι μόνο ένα μεγάλο λιμάνι, αλλά και ένα Λιμάνι ασφάλειας, ποιότητας υπηρεσιών και φιλοπεριβαλλοντικών δράσεων”.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση LRQA κατά τα διεθνή πρότυπα ISO9001 και ISO14001 επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. 210 4580904, ή μέσω email στο: piraeus-qa-services@lr.org