Τα Νέα της LRQA

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε τα νέα της LRQA. Περιλαμβάνεται επίσης μια σειρά από ενημερώσεις σε σχέση με τον κλάδο των συστημάτων διαχείρισης και σε σχέση με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σημερινές επιχειρήσεις.

News