Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Μετάβασης της LRQA για τις Επερχόμενες Αναθεωρήσεις Προτύπων ISO

O Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) συνήθως αναθεωρεί τα πρότυπα κάθε πέντε χρόνια ώστε να παραμένουν σχετικά με τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς. Η δημοσίευση των προσχεδίων των Διεθνών Προτύπων (Draft International Standard - DIS), ISO/DIS 9001:2014 για τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) το Μάιο του 2014 και ISO/DIS 14001: 2014 για τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) τον Ιούλιο του 2014, αποτελεί το τελευταίο στάδιο στη διαδικασία αναθεώρησης των προτύπων ISO9001:2015 και ISO14001:2015 αντίστοιχα, και σηματοδοτεί την έναρξη των διαδικασιών μετάβασης στα νέα πρότυπα. Οι εταιρείες μπορούν να αρχίσουν τον προγραμματισμό για τη μετάβαση από τώρα πριν τη δημοσίευσή του, η οποία επί του παρόντος προβλέπεται από τον ISO για τον Σεπτέμβριο του 2015. Το Annex SL, η νέα δηλαδή δομή (high level structure – HLS) και το κοινό κείμενο για όλα τα νέα και αναθεωρημένα πρότυπα του ISO, είναι η μεγαλύτερη αλλαγή στα έγγραφα ISO/DIS9001:2014 και ISO/DIS 14001:2014. Οι αλλαγές τόσο για το ISO9001 όσο και για το ISO14001 είναι σημαντικές.

Για το ISO/DIS9001:2014

Το Annex SL προωθεί περαιτέρω την ενσωμάτωση του ΣΠΔ τόσο στη στρατηγική σκέψη των εταιρειών όσο και στις αυξημένες ευθύνες της ηγεσίας σε σχέση με το ΣΠΔ. Άλλα θέματα που είναι νέα στο πρότυπο ISO 14001 περιλαμβάνουν: α) το οργανωτικό πλαίσιο (παράγραφος 4), β) την προσέγγιση με βάση την επικινδυνότητα (Risk Based Approach – παράγραφοι 6 & 10), γ) το πεδίο εφαρμογής και την εφαρμοσιμότητα του ΣΠΔ (παράγραφοι 4.3 & 1) δ) τις έγγραφες πληροφορίες (Documented Information – παράγραφος 7.5) και ε) την εκτίμηση κύκλου ζωής (Life Cycle Perspective) και τον έλεγχο των υπεργολάβων (παράγραφος 8). Όπως για το ISO/DIS 9001:2014, έτσι και για το ISO/DIS14001:2014, αρκετά τμήματα του προτύπου έχουν αναθεωρηθεί ή περιέχουν πλέον πιο συγκεκριμένες πληροφορίες. Συγκεκριμένα οι εταιρείες θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην αυξημένη έμφαση που δίνεται: α) στην εμπλοκή της ανώτατης διοίκησης με το πρότυπο ISO 14001 (παράγραφος 5), β) στην πολιτική (παράγραφος 5.2), γ) στην επικοινωνία (παράγραφος 7.4), δ) στις έγγραφες πληροφορίες (παράγραφος 7.5), ε) στην αξιολόγηση της επίδοσης (παράγραφος 9) και στ) στην ανασκόπηση από τη διοίκηση (παράγραφος 9)

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Oι εταιρείες μπορούν να ξεκινήσουν με τα DIS και να επικεντρωθούν στα σημεία που είναι εντελώς καινούρια ή έχουν αναθεωρηθεί. Αυτές άλλωστε είναι και οι περιοχές που πιθανά θα περιληφθούν στο σχέδιο μετάβασής. Επίσης θα πρέπει να βεβαιωθούν πως οι διευθυντές ποιότητας και οι εσωτερικοί επιθεωρητές κατανοούν πλήρως τις διαφορές που φέρνει το Annex SL (κοινό κείμενο και δομή) στον σχεδιασμό, τη λειτουργία και την επίδοση του ΣΔΠ και ΣΠΔ αλλά και οποιουδήποτε άλλου συστήματος διαχείρισης που εφαρμόζει ο οργανισμός. Μπορούν τέλος να ξεκινήσουν να δημιουργούν ένα επίσημο πλάνο μετάβασης και να σιγουρευτούν πως η ανώτατη διοίκηση συμμετέχει ενεργά από την αρχή.

Πώς μπορεί να βοηθήσει η LRQA;

Η LRQA ως μέλος του Ανεξάρτητου Διεθνούς Οργανισμού Πιστοποίησης (IIOC), συμμετέχει σε όλες τις διεθνείς τεχνικές επιτροπές του ISO, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση των νέων προτύπων. Κατά τον τρόπο αυτό όχι μόνο κατανοεί σε βάθος το DIS αλλά -το σημαντικότερο- γνωρίζει τι σημαίνει το DIS για το Σύστημα Διαχείρισης και για την ευρύτερη οργάνωση της επιχείρησης και πώς θα πρέπει να εφαρμοστεί για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

H LRQA παρέχει μια σειρά υπηρεσιών για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις με τη μετάβαση στα νέα πρότυπα όπως: Διαγνωστική Επιθεώρηση (Gap Analysis), Εκπαίδευση (π.χ ενδο-επιχειρησιακή ενημέρωση/ εκπαίδευση, ειδικές ασκήσεις εφαρμογής (facilitation workshops)) και Αξιολόγηση. Όλες είναι σχεδιασμένες ώστε η μετάβαση να είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλή.

H LRQA μπορεί επίσης να σας παρέχει εξειδικευμένα σεμινάρια τα οποία θα σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε συγκεκριμένες προκλήσεις που απορρέουν από τη μετάβαση στη νέα έκδοση του προτύπου, όπως για παράδειγμα σεμινάρια για τη Διαχείριση της Επικινδυνότητας, της Διαχείριση της Αλλαγής κ.α.

Μάθετε τα τελευταία νέα για τις αναθεωρήσεις των προτύπων ISO στον ειδικά διαμορφωμένο ιστότοπο της LRQA και επικοινωνήσετε με την LRQA Ελλάδας στο email piraeus-qa-services@lr.org και στο Τηλ.2104580904.