Διαπίστευση UKAS της LRQA για το ISO/PAS 28007

Η LRQA αποκτά διαπίστευση από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης του Ηνωμένου Βασιλείου (UKAS) για το ISO 28000 με την επέκταση του πεδίου διαπίστευσης να καλύπτει πλέον και το ISO/PAS 28007:2012 - Κατευθυντήριες Οδηγίες για Ιδιωτικές Εταιρείες Ναυτικής Προστασίας. Η LRQA μετρά ήδη σημαντική εμπειρία στον τομέα αυτό, έχοντας παράσχει, για περισσότερο από έναν χρόνο τώρα, υπηρεσίες πιστοποίησης και εκπαίδευσης σε πλήθος εταιρειών σε Αγγλία, Ελλάδα, Σρι Λάνκα και Σιγκαπούρη.

Το ISO/PAS 28007:2012 αποτελεί μέρος του διεθνούς προτύπου για την Ασφάλεια στην Εφοδιαστική Αλυσίδα (ISO 28000) και παρέχει οδηγίες στις Ιδιωτικές Εταιρείες Ναυτικής Προστασίας (Private Maritime Security Companies - PMSCs) που παρέχουν ένοπλο προσωπικό ασφαλείας (Privately Contracted Armed Security Personnel - PCASPs) στα πλοία που διέρχονται από τις περιοχές υψηλού κινδύνου. Η πιστοποίηση ως προς τα πρότυπα αυτά αποδεικνύει στη διεθνή κοινότητα την ικανότητα των εταιρειών αυτών να προστατεύουν τη ναυτιλία με τρόπο νόμιμο, ασφαλή και αποτελεσματικό.

Η LRQA είναι ο πλέον εδραιωμένος φορέας πιστοποίησης που δραστηριοποιείται στην Ασφάλεια στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, με την εμπειρία του στην πιστοποίηση ως προς το ISO 28000 να μετρά ήδη πολλά χρόνια. Η LRQA είναι στην ευχάριστη θέση να είναι μεταξύ των πρώτων Φορέων Πιστοποίησης που λαμβάνουν την πιστοποίηση UKAS για το ISO / PAS 28007, γεγονός που αποδεικνύει σε πλοιοκτήτες, PMSCs και την αγορά γενικότερα πως εφαρμόζει αυστηρές, αποτελεσματικές και κατάλληλα δομημένες εσωτερικές διαδικασίες, επιλέγοντας παράλληλα επιθεωρητές με μεγάλη εμπειρία αλλά και με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες.

Oι πελάτες της LRQA που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τη διαδικασία πιστοποίησης ως προς το ΙSO/PAS28007, στα πλαίσια του πιλοτικού προγράμματος διαπίστευσης της από το UKAS, θα λάβουν πλέον νέα πιστοποιητικά που θα φέρουν και το αντίστοιχο σήμα διαπίστευσης. Στόχος της LRQA είναι η παροχή ενός ευρύτατου φάσματος υπηρεσιών πιστοποίησης και εκπαίδευσης στις PMSCs, με απώτερο σκοπό την πλήρη κάλυψη των επιχειρηματικών τους στόχων.