Συνεχίζονται οι πιστοποιήσεις ISO/PAS 28007 από την LRQA

Σε συνέχεια της πιστοποίησης της εταιρείεας Diaplous Maritime από την LRQA, τρεις ακόμα Ιδιωτικές Εταιρείες Ναυτικής Προστασίας (Private Maritime Security Companies - PMSCs) αναμένεται να λάβουν σύντομα την πιστοποίηση ως προς το διεθνές πρότυπο ISO/PAS 28007.

Πρόκειται για τις εταιρείες Aspida Maritime Security Corp., Marine Security International Advisor INC. καιUnited Guards Services Ltd οι οποίες έχουν ήδη ολοκληρώσει όλα τα στάδια επιθεώρησης ως προς το νέο αυτό πρότυπο, και αναμένεται η έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης πως η LRQA απέκτησε πρόσφατα διαπίστευση από το UKAS για το ISO/PAS 28007 και τα εν λόγω πιστοποιητικά θα φέρουν πλέον και τη διαπίστευση από το UKAS.

Η ιδιαίτερα αυξημένη κινητικότητα των εταιρειών σε θέματα πιστοποίησης ως προς ISO/PAS28007 αποδεικνύει πως το ενδιαφέρον των PMSCs, αλλά και της ευρύτερης ναυτιλιακής κοινότητας, για την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών προστασίας παραμένει αμείωτο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση ως προς ISO/PAS 28007 επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 4580896 ή μέσω email στο piraeus-qa-services@lr.org