Ανάληψη Πιστοποίησης του διεθνούς ομίλου S&B από την LRQA

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ανάληψη πιστοποίησης του διεθνούς ομίλου S&B από την LRQA.

Πρόκειται για την πιστοποίηση της S&B Minerals Participations S.A., μητρικής εταιρείας του ομίλου, με το πεδίο πιστοποίησης της να καλύπτει την παραγωγή και εμπορία βιομηχανικών λύσεων και προϊόντων μέσω της εξόρυξης, προμήθειας και επεξεργασίας φυσικών ορυκτών και χημικών. Η πιστοποίηση έγινε ως προς τα διεθνή πρότυπα: ISO 9001 για την Ποιότητα, ISO14001 για το Περιβάλλον και OHSAS 18001 για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία και καλύπτει τις επιχειρήσεις του ομίλου σε Νότια Ευρώπη, Βόρεια Ευρώπη, Αμερική και Ασία.

Η S&B είναι ένας διεθνής όμιλος βιομηχανικών ορυκτών. Η μητρική εταιρεία ιδρύθηκε το 1934 στην Ελλάδα και έκτοτε διαγράφει μια επιτυχημένη πορεία επιχειρηματικής αριστείας σε διεθνές επίπεδο. Σκοπός της είναι να παρέχει διεθνώς βιομηχανικές λύσεις αναπτύσσοντας και μετατρέποντας φυσικούς πόρους σε προϊόντα που δημιουργούν αξία για τους πελάτες της.

Η S&B εξορύσσει και επεξεργάζεται μπεντονίτη, περλίτη, βωξίτη, ζεόλιθο, βολλαστονίτη και παράγει συλλιπάσματα συνεχούς χύτευσης καθώς και μεγάλη ποικιλία εξειδικευμένων προϊόντων για ευρύ φάσμα βιομηχανικών εφαρμογών και αγορών, όπως τα χυτήρια, οι κατασκευές και η μεταλλουργία συμβάλλοντας στο σύγχρονο και βιώσιμο τρόπο ζωής.

Η διεθνής παρουσία της S&B σήμερα περιλαμβάνει επιχειρήσεις σε 21 χώρες & 5 ηπείρους, με περισσότερα από 100 ορυχεία, εργοστάσια, μονάδες επεξεργασίας και κέντρα διανομής και απασχολεί περισσότερους από 2000 εργαζόμενους παγκοσμίως.