Δημοσιεύτηκε το ISO 9001:2015

Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί το τέλος της διαδικασίας αναθεώρησης του ISO 9001 με την έκδοση του ISO 9001:2015. Το διεθνές πρότυπο Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας είναι πλέον διαθέσιμο από τους Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης.

Το ISO 9001: 2015 αναπτύχθηκε από την Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 176/SC 2 και αναθεωρήθηκε με βάση το Annex SL, το κοινό δηλαδή πλαίσιο για τα Συστήματα Διαχείρισης, το οποίο θέλει το πρότυπο να είναι δομημένο σε 10 παραγράφους – αυτό άλλωστε θα πρέπει να ισχύει από εδώ και στο εξής για όλα τα νέα και αναθεωρημένα πρότυπα ISO.

Μιλώντας για τη σημερινή δημοσίευση, ο Richard Crute-Morris, Assessment Services Capability Development Manager της LRQA δήλωσε, "Τώρα που το ISO 9001: 2015 έχει πλέον δημοσιευθεί, οι επιχειρήσεις που θα οδηγούνται προς τη μετάβαση στο νέο πρότυπο θα μπορούν να εισπράττουν τα οφέλη από ένα Σύστημα Διαχείρισης που αποσκοπεί στο να βελτιώνει διαρκώς την απόδοσή τους και το οποίο παρέχει ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ". 

Η μετάβαση προς το πρότυπο ISO 9001:2015

Η LRQA έχει ήδη διαπιστευθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης του Ηνωμένου Βασιλείου (UKAS), προκειμένου να παρέχει στου πελάτες της διαπιστευμένη πιστοποίηση κατά το αναθεωρημένο πρότυπο.

Με όλα τα δημοφιλή πρότυπα ISO να βρίσκονται σε διαδικασία αναθεώρησης, η LRQA παραμένει στην πρώτη γραμμή επικοινωνίας και γνωστοποίησης των αλλαγών. Έχουμε δημιουργήσει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών αξιολόγησης, καθώς και μια σειρά ανοικτών για το κοινό αλλά και ενδο-επιχειρησιακών σεμιναρίων που απώτερο σκοπό έχουν την έγκαιρη κατανόηση των αλλαγών και την ομαλή μετάβαση των εταιρειών στην νέα έκδοση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO 9001:2015, επικοινωνήστε με την LRQA στο e-mail piraeus-qa-services@lr.org ή στο τηλέφωνο +30 210 4580904.

Lady on phone

ISO Standards Revisions Training Courses

LRQA has developed a range of training and support services to assist in the transition to the new ISO 9001 and ISO 14001 standards.

business meeting

ISO 9001 Revision

Find out how our ISO 9001:2015 training and assessment services can benefit you and your organisation.