Πιστοποίηση ISO9001 της RSF Hellas από την LRQA

Η LRQA Ελλάδας πιστοποίησε το σύστημα διαχείρισης ποιότητας του εθελοντικού συλλόγου RSF Hellas ως προς το διεθνές πρότυπο ISO9001. Η πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε από την LRQA άνευ κόστους ως ένδειξη αναγνώρισης και εκτίμησης του πολύτιμου έργου της RSF Hellas.

Το ISO9001 είναι το διεθνές πρότυπο για την Ποιότητα το οποίο θέτει τα θεμέλια για ένα περιβάλλον συνεχούς βελτίωσης σε μία επιχείρηση και ορίζει τις απαιτήσεις ώστε το τελικό προϊόν ή/και υπηρεσία να κρίνεται ικανοποιητικό τόσο από τους πελάτες της όσο και από τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη.

H LRQA συγχαίρει θερμά την RSF Hellas για την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας πιστοποίησης και καλεί τα μέλη της να συνεχίσουν το δύσκολο έργο τους με τον ίδιο ζήλο και την ίδια ενεργητικότητα που χαρακτηρίζει το σύλλογο καθ’ όλη την πολυετή και σημαντική πορεία του.

Λίγα λόγια για την RSF Hellas

H RSF Hellas είναι ένας σύλλογος  με ιδιαίτερα έντονη δράση που στελεχώνεται αποκλειστικά και μόνο από εθελοντές, όπως νοσηλευτές, γιατρούς, φυσιοθεραπευτές καθώς και απλούς εθελοντές κάθε ηλικίας από όλη την Αττική. Τα μέλη του συλλόγου λειτουργούν ως εθελοντές διασώστες σε μαζικές καταστροφές (αλλά και για την κάλυψη εκδηλώσεων όπως πχ ο Μαραθώνιος Αθηνών) σε Τομείς Α’ Βοηθειών και Τηλεπικοινωνιών Έκτακτων Αναγκών. Επίσης παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης εθελοντών διασωστών και πολιτών σε θέματα Α΄ Βοηθειών και καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης.

Η RSF Hellas είναι μόνιμο μέλος και γραφείο στην Ελλάδα διεθνών ομάδων όπως της European  Radioamateurs Association  (E.R.A.), της Rescue International Assistance League (R.I.A.L.) κ.α. καθώς και μέλος διεθνών δικτύων όπως τα European Cooperation Forum of Civil Protection Voluntary Organizations, Global Network of Civil Society Organisations for Disaster Reduction και πολλών άλλων.

Η RSF Hellas συνεργάζεται με το "Χαμόγελο του Παιδιού" στην διαδικασία AMBER ALERΤ και με το  SILVER ALERΤ και αναπτύσσει δωρεάν προγράμματα εκπαιδεύσεων για εθελοντικές ομάδες και απλούς πολίτες.

Περισσότερα για την RSF Hellas

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ISO9001 μπορείτε να επικοινωνήσετε με την LRQA Ελλάδας στο Τ: +30 210 4580904, E: piraeus-qa-services@lr.org