Πρότυπα & Σχήματα για την Ποιότητα

Πρότυπα & Σχήματα για τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Πιστοποιηθείτε ως προς:

View all standards

ISO 13485 Ιατρικά Μηχανήματα

Το ISO 13485 είναι το διεθνές πρότυπο Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

ISO 9001

Πιστοποίηση Ποιότητας. Το ISO9001 είναι το διεθνές πρότυπο για τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας.

Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων σε Αστέρια και Κλειδιά

Τα Ξενοδοχεία και τα Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια-Διαμερίσματα (ΕΕΔΔ) θα πρέπει να κατατάσσονται σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα. Τα Πιστοποιητικά Κατάταξης θα εκδίδονται από το ΞΕΕ βάσει τεχνικής έκθεσης που θα συντάσσεται από φορείς διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. Οικ/1348

Η Υπουργική Απόφαση Δ.Υ.8.δ/ΦΕΚ 1348.16.01.2004. ορίζει τις απαιτήσεις τις οποίες είναι υποχρεωμένες να τηρούν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εμπορίας και διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων, και η πιστοποίηση ως προς αυτήν είναι υποχρεωτική.