Πρότυπα & Σχήματα για την Ποιότητα

Πρότυπα & Σχήματα για τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Πιστοποιηθείτε ως προς:

View all standards

ISO 13485 Ιατρικά Μηχανήματα

Το ISO 13485 είναι το διεθνές πρότυπο Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

ISO 13485:2016

ISO 13485:2016 (Medical Devices - Quality Management Systems - Requirements for Regulatory Purposes) is the international standard that defines Quality Management Systems (QMS) requirements for organisations that design, develop, manufacture, install and service medical devices and design, develop, and provide related services, including manufacturers of materials or component parts that are used in medical devices.

ISO 22716

Το διεθνές πρότυπο για την εφαρμογή ορθών παρασκευαστικών πρακτικών στη βιομηχανία καλλυντικών προϊόντων.

ISO 9001

Το ISO9001 είναι το θεμελιώδες, διεθνές πρότυπο για τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, που ορίζει τις απαιτήσεις σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί μια επιχείρηση, ώστε το τελικό προϊόν ή/και υπηρεσία να κρίνεται ικανοποιητικό τόσο από τους πελάτες της όσο και από τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη.

Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων σε Αστέρια και Κλειδιά

Τα Ξενοδοχεία και τα Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια-Διαμερίσματα (ΕΕΔΔ) θα πρέπει να κατατάσσονται σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα. Τα Πιστοποιητικά Κατάταξης θα εκδίδονται από το ΞΕΕ βάσει τεχνικής έκθεσης που θα συντάσσεται από φορείς διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. Οικ/1348

Η Υπουργική Απόφαση Δ.Υ.8.δ/ΦΕΚ 1348.16.01.2004. ορίζει τις απαιτήσεις τις οποίες είναι υποχρεωμένες να τηρούν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εμπορίας και διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων, και η πιστοποίηση ως προς αυτήν είναι υποχρεωτική.