Βρέθηκαν 332 σχετικά αποτελέσματα

Πρότυπα & Σχήματα

Τα πρότυπα και σχήματα αυτά, αφορούν στην Ποιότητα , στο Περιβάλλον , στην Ασφάλεια Τροφίμων , στην Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία , στην Ασφάλεια των Πληροφοριών , στην Ασφάλεια της Εφοδιαστικής Αλυσίδας κ.α.

Sustainable Water Management (SWM)-Βιώσιμη Διαχείριση Νερού

Πρότυπα & Σχήματα

To Sustainable Water Management (SWM) είναι ένα εθελοντικό σχήμα του LRQA Piraeus που σκοπό έχει να ενθαρρύνει τις εταιρείες να περιορίσουν τις επιδράσεις τους στο υδάτινο περιβάλλον, μέσω ορθής διαχείρισης του νερού. Το σχήμα καλύπτει τόσο τη διαχείριση νερού (λογιστική παρακολούθηση, εξοικονόμηση, βελτίωση ποιότητας νερού), όσο και την προετοιμασία για τον υπολογισμό του υδατικού αποτυπώματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO14046.

SA 8000 - Συστήματα Διαχείρισης Εταιρικής Υπευθυνότητας

Πρότυπα & Σχήματα

Το SA 8000 είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρότυπα διεθνώς, το οποίο περιέχει τις απαιτήσεις για Σύστημα Διαχείρισης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, παρέχοντας παράλληλα κίνητρα για τη διαρκή βελτίωση των εργασιακών συνθηκών στην επιχείρηση, η οποία θα το εφαρμόσει.

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

Παρακαλώ όπως εισάγετε το όνομα και το email σας για να κατεβάσετε το ενημερωτικό φυλλάδιο. Ευχαριστούμε θερμά.

ISO/DIS 9001:2014 & Επερχόμενες Αλλαγές

Νέα

Πρόσφατα κυκλοφόρησε το ISO/DIS 9001:2014, δηλάδή το προσχέδιο του διεθνούς προτύπου ISO9001 το οποίο και θα αποτελέσει τη βάση για τη νέα έκδοση. Η νέα έκδοση, η οποία και αναμένεται μέχρι τα τέλη του 2015, φέρνει μαζί της μια σειρά από σημαντικές αλλαγές. Δείτε συνοπτικά τις κύριες αλλαγές.