Βρέθηκαν 314 σχετικά αποτελέσματα

Πρότυπα & Σχήματα

Τα πρότυπα και σχήματα αυτά, αφορούν στην Ποιότητα , στο Περιβάλλον , στην Ασφάλεια Τροφίμων , στην Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία , στην Ασφάλεια των Πληροφοριών , στην Ασφάλεια της Εφοδιαστικής Αλυσίδας κ.α.

MRV Regulation

Πρότυπα & Σχήματα

The objective of the MRV Regulation is to develop a better understanding of fuel consumption and CO2 emissions from shipping activities within the EU which could then be used to shape and inform any future GHG monitoring or reduction initiatives. The MRV Regulation is viewed as the first step of a staged approach for the inclusion of maritime transport emissions into the EU’s GHG reduction commitment, alongside the other sectors that are already contributing to that commitment.

Sustainable Water Management (SWM)-Βιώσιμη Διαχείριση Νερού

Πρότυπα & Σχήματα

To Sustainable Water Management (SWM) είναι ένα εθελοντικό σχήμα του LRQA Piraeus που σκοπό έχει να ενθαρρύνει τις εταιρείες να περιορίσουν τις επιδράσεις τους στο υδάτινο περιβάλλον, μέσω ορθής διαχείρισης του νερού. Το σχήμα καλύπτει τόσο τη διαχείριση νερού (λογιστική παρακολούθηση, εξοικονόμηση, βελτίωση ποιότητας νερού), όσο και την προετοιμασία για τον υπολογισμό του υδατικού αποτυπώματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO14046.

SA 8000 - Συστήματα Διαχείρισης Εταιρικής Υπευθυνότητας

Πρότυπα & Σχήματα

Το SA 8000 είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρότυπα διεθνώς, το οποίο περιέχει τις απαιτήσεις για Σύστημα Διαχείρισης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, παρέχοντας παράλληλα κίνητρα για τη διαρκή βελτίωση των εργασιακών συνθηκών στην επιχείρηση, η οποία θα το εφαρμόσει.

TAPA Freight Security Requirements

Πρότυπα & Σχήματα

Το TAPA FSR αποτελεί μια προδιαγραφή σε μορφή ερωτηματολογίου που σχετίζεται με την ασφάλεια κατά την αποθήκευση και διακίνηση των προϊόντων.

Thank you page_HRS Inquiry

Ενημερωθείτε έγκαιρα για τη μετάβαση στις αναθεωρημένες εκδόσεις του 2015.