Βρέθηκαν 322 σχετικά αποτελέσματα

British Retail Consortium (BRC)

Πρότυπα & Σχήματα

Ο Βρετανικός Οργανισμός Λιανεμπορίου (BRC) έχει εκδώσει ένα Τεχνικό Πρότυπο (BRC Food) για τις επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private label), προϊόντα προς εξαγωγή και προϊόντα που απευθύνονται σε Super Markets.

International Food Standard (IFS)

Πρότυπα & Σχήματα

Το τεχνικό πρότυπο για την ασφάλεια των τροφίμων IFS, International Food Standard, έχει αναπτυχθεί από τη Γερμανική & Γαλλική Ένωση Πωλητών Λιανικής για τις επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private label), προϊόντα προς εξαγωγή και προϊόντα που απευθύνονται σε Super Markets.

BRC/IOP - Συσκευασία Τροφίμων

Πρότυπα & Σχήματα

Το BRC/IOP είναι το τεχνικό πρότυπο ασφάλειας τροφίμων για τη συσκευασία τροφίμων, από τη βρετανική κοινοπραξία λιανικής πώλησης (BRC). Το πρότυπο BRC/IOP αφορά τις επιχειρήσεις που κατασκευάζουν και προμηθεύουν συσκευασίες τροφίμων για επώνυμα (branded) προϊόντα λιανικής πώλησης.

Πρότυπα & Σχήματα

Τα πρότυπα και σχήματα αυτά, αφορούν στην Ποιότητα , στο Περιβάλλον , στην Ασφάλεια Τροφίμων , στην Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία , στην Ασφάλεια των Πληροφοριών , στην Ασφάλεια της Εφοδιαστικής Αλυσίδας κ.α.

FSSC 22000 Πρότυπο Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Πρότυπα & Σχήματα

Το FSSC 22000 είναι ένα πλήρες σχήμα πιστοποίησης για τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων. Αρχικά βασίστηκε στο ISO 22000, το διεθνές πρότυπο για την ασφάλεια τροφίμων, στο ISO 22003 και στο ISO/TS 22002-1 (πρώην PAS 220) που αναπτύχθηκε με σκοπό να καλύψει τις απαιτήσεις των προαπαιτούμενων προγραμμάτων για τους παραγωγούς τροφίμων και συστατικών τροφίμων. Το σχήμα του FSSC έχει πλέον επεκταθεί καλύπτοντας επίσης τα προαπαιτούμενα προγράμματα για την ασφάλεια τροφίμων στα υλικά συσκευασίας μέσω του ISO/TS22002-4 (πρώην PAS223).

Our Assessment Process

Our business assurance approach allows assessment to be tailored according to how well your system manages and reduces operational risks in every aspect (e.g. quality, environment or health and safety) while still ensuring conformance to the full requirements of the chosen standard or scheme.