Βρέθηκαν 302 σχετικά αποτελέσματα

British Retail Consortium (BRC)

Πρότυπα & Σχήματα

Ο Βρετανικός Οργανισμός Λιανεμπορίου (BRC) έχει εκδώσει ένα Τεχνικό Πρότυπο (BRC Food) για τις επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private label), προϊόντα προς εξαγωγή και προϊόντα που απευθύνονται σε Super Markets.

International Food Standard (IFS)

Πρότυπα & Σχήματα

Το τεχνικό πρότυπο για την ασφάλεια των τροφίμων IFS, International Food Standard, έχει αναπτυχθεί από τη Γερμανική & Γαλλική Ένωση Πωλητών Λιανικής για τις επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private label), προϊόντα προς εξαγωγή και προϊόντα που απευθύνονται σε Super Markets.

BRC/IOP - Συσκευασία Τροφίμων

Πρότυπα & Σχήματα

Το BRC/IOP είναι το τεχνικό πρότυπο ασφάλειας τροφίμων για τη συσκευασία τροφίμων, από τη βρετανική κοινοπραξία λιανικής πώλησης (BRC). Το πρότυπο BRC/IOP αφορά τις επιχειρήσεις που κατασκευάζουν και προμηθεύουν συσκευασίες τροφίμων για επώνυμα (branded) προϊόντα λιανικής πώλησης.

Πρότυπα & Σχήματα

Τα πρότυπα και σχήματα αυτά, αφορούν στην Ποιότητα , στο Περιβάλλον , στην Ασφάλεια Τροφίμων , στην Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία , στην Ασφάλεια των Πληροφοριών , στην Ασφάλεια της Εφοδιαστικής Αλυσίδας κ.α.

MRV Regulation

Πρότυπα & Σχήματα

The objective of the MRV Regulation is to develop a better understanding of fuel consumption and CO2 emissions from shipping activities within the EU which could then be used to shape and inform any future GHG monitoring or reduction initiatives. The MRV Regulation is viewed as the first step of a staged approach for the inclusion of maritime transport emissions into the EU’s GHG reduction commitment, alongside the other sectors that are already contributing to that commitment.

ISO 37001 κατά της δωροδοκίας

Πρότυπα & Σχήματα

ISO 37001 είναι το νέο, διεθνές πρότυπο που επιβλέπει την υιοθέτηση, διατήρηση και συνεχή βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης Κατά της Δωροδοκίας (anti-bribery management systems), ώστε οι οργανισμοί να αποτρέπουν φαινόμενα δωροδοκίας, χρηματισμού, διαφθοράς, αδιαφάνειας και να προάγουν την επιχειρηματική δεοντολογία.