Πρότυπα & Σχήματα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία

Τα πρότυπα & σχήματα που σχετίζονται με τα Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία είναι τα παρακάτω:

Πιστοποιηθείτε ως προς:

View all standards

ISO 45001

Το ISO 45001 είναι το νέο διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (OH&S) και θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο πρότυπο OHSAS 18001.

ISO 45001

Το ISO 45001 είναι το νέο διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (OH&S) και θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο πρότυπο OHSAS 18001.

OHSAS 18001

Το OHSAS 18001 αποτελεί το πλέον αναγνωρισμένο πρότυπο διεθνώς, για τα Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.