Εκπαίδευση για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασίας

Η Lloyd's Register παρέχει μια σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια, προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας, που έχουν σαν σκοπό να σας βοηθήσουν να αποκομίσετε τα μέγιστα οφέλη σχετικά με την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία.

Παρακολουθήστε τα παρακάτω σεμινάρια:

View all training courses

ISO 45001:2016 Ενημέρωση

Ενημερωτικό σεμινάριο για το νέο πρότυπο ISO 45001:2016 που αφορά σε συστήματα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία

ISO 45001:2018 Preparing for Migration from OHSAS 18001

Προετοιμασία για την μετάβαση στο ISO 45001:2018, το νέο πρότυπο των συστημάτων διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία.