Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. Οικ/1348

Αρχές και Κατευθυντήριες Γραμμές Ορθής Πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

Γενικά

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εμπορίας και διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων είναι υποχρεωμένες από το 1999 βάσει του νόμου (Υ.Α. Ε3/833/99), να πιστοποιούνται από Κοινοποιημένους Φορείς Πιστοποίησης. Η Δ.Υ.8.δ/ΦΕΚ 1348.16.01.2004 είναι η ισχύουσα Υπουργική Απόφαση, η οποία ορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται από τις εν λόγω επιχειρήσεις.

Τι μπορεί να σας προσφέρει το LRQA;

Το LRQA είναι Κοινοποιημένος Φορέας για την Ευρωπαϊκή Οδηγία των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (93/42/EC) καθώς και για την Οδηγία Διαγνωστικών Συσκευών In Vitro, (98/79/EC).Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κατεβάσετε τη σχετική βεβαίωση του ΕΟΦ: Βεβαίωση ΕΟΦ

Στην Ελλάδα, το LRQA διενεργεί συμπληρωματικά επιθεωρήσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης Δ.Υ.8.δ/ΦΕΚ1348.16.01.2004

Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων - ΦΕΚ 16.01.2004

Ανακαλύψτε τα σεμιναρία Ποιότητας της LRQA: κατανόηση, εσωτερικοί επιθεωρητές, επικεφαλής επιθεωρητές.