Πρότυπα & Σχήματα για την Ασφάλεια Τροφίμων

Η LRQA έχει εργαστεί εκτενώς πάνω στον τομέα των τροφίμων για περισσότερες από δύο δεκαετίες , βοηθώντας με την ανάπτυξη , την τυποποίηση και την βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των τροφίμων.

Παραθέτουμε μια σειρά προτύπων για την ασφάλεια των τροφίμων. Τα πρότυπα αυτά μπορεί να είναι διεθνή (πχ ISO 22000), εθνικά η ακόμα και να έχουν εκδοθεί από κλαδικές ενώσεις εμπόρων λιανικής( πχ IFS, BRC)

Πιστοποιηθείτε ως προς:

View all standards

BRC

Ο Βρετανικός Οργανισμός Λιανεμπορίου (BRC) έχει εκδώσει ένα Τεχνικό Πρότυπο (BRC Food) για τις επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private label), προϊόντα προς εξαγωγή και προϊόντα που απευθύνονται σε Super Markets.

BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials

Το BRC/IOP είναι το τεχνικό πρότυπο ασφάλειας τροφίμων για τη συσκευασία τροφίμων, από τη βρετανική κοινοπραξία λιανικής πώλησης (BRC). Το πρότυπο BRC/IOP αφορά τις επιχειρήσεις που κατασκευάζουν και προμηθεύουν συσκευασίες τροφίμων για επώνυμα (branded) προϊόντα λιανικής πώλησης.

FSSC 22000

Το FSSC 22000 είναι ένα πλήρες σχήμα πιστοποίησης για τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων. Αρχικά βασίστηκε στο ISO 22000, το διεθνές πρότυπο για την ασφάλεια τροφίμων, στο ISO 22003 και στο ISO/TS 22002-1 (πρώην PAS 220) που αναπτύχθηκε με σκοπό να καλύψει τις απαιτήσεις των προαπαιτούμενων προγραμμάτων για τους παραγωγούς τροφίμων και συστατικών τροφίμων. Το σχήμα του FSSC έχει πλέον επεκταθεί καλύπτοντας επίσης τα προαπαιτούμενα προγράμματα για την ασφάλεια τροφίμων στα υλικά συσκευασίας μέσω του ISO/TS22002-4 (πρώην PAS223).

International Food Standard (IFS)

Το τεχνικό πρότυπο για την ασφάλεια των τροφίμων IFS, International Food Standard, έχει αναπτυχθεί από τη Γερμανική & Γαλλική Ένωση Πωλητών Λιανικής για τις επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private label), προϊόντα προς εξαγωγή και προϊόντα που απευθύνονται σε Super Markets.

ISO 22000

Η Ασφάλεια Τροφίμων είναι θέμα ζωτικής σημασίας κατά μήκος της αλυσίδας τροφίμων. Η πιστοποίηση Ασφάλειας Τροφίμων ως προς το ISO 22000 βοηθά στο να εξασφαλίσουμε πως τα τρόφιμα παραμένουν ασφαλή προς κατανάλωση.

Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος, Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή

Τα πρότυπα Αgro 2-1 και Agro 2-2 προδιαγράφουν τις απαιτήσεις για την εφαρμογή Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή. Εκδόθηκαν από τον ΟΠΕΓΕΠ (Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.