Εκπαίδευση στα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

Η LRQA παρέχει μια σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια, προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας, που έχουν σαν σκοπό να σας βοηθήσουν να αποκομίσετε τα μέγιστα οφέλη από το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών στην επιχείρησή σας

Παρακολουθήστε τα παρακάτω σεμινάρια:

View all training courses