Εκπαίδευση στα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

Η Lloyd's Register παρέχει μια σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια, προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας, που έχουν σαν σκοπό να σας βοηθήσουν να αποκομίσετε τα μέγιστα οφέλη από το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών στην επιχείρησή σας

Παρακολουθήστε τα παρακάτω σεμινάρια:

View all training courses

ISO 27001 Εσωτερικός Επιθεωρητής

Παροχή πρακτικής εκπαίδευσης των συμμετεχόντων στην Εσωτερική Επιθεώρηση των Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΙSMS).