Εκπαίδευση στα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

Η LRQA παρέχει μια σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια, προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας, που έχουν σαν σκοπό να σας βοηθήσουν να αποκομίσετε τα μέγιστα οφέλη από το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών στην επιχείρησή σας

Παρακολουθήστε τα παρακάτω σεμινάρια:

View all training courses

ISO 27001 Εσωτερικός Επιθεωρητής

Παροχή πρακτικής εκπαίδευσης των συμμετεχόντων στην Εσωτερική Επιθεώρηση των Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΙSMS).

ISO 9001:2015 για Επικεφαλής Επιθεωρητές

Χρειάζεστε το σεμινάριο εάν είστε Επιθεωρητής Ποιότητας 2ου ή 3ου μέρους που επιθυμεί να αναπτύξει την υφιστάμενη εμπειρία του σε επιθεωρήσεις.

ISO 9001:2015 Ενημέρωση

Χρειάζεστε το σεμινάριο εάν θέλετε να εμπλουτίσετε την εμπειρία σας στις εσωτερικές επιθεωρήσεις ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ).

Πρακτική Εκπαίδευση ISO 9001:2015 (Workshop)

Το μονοήμερο αυτό σεμινάριο είναι ιδανικό για όσους επιθυμούν να ενημερωθούν για τις αλλαγές στο πρότυπο ISO 9001 και για την επίδραση αυτών στην λειτουργία της επιχείρησης.