Εκπαίδευση ISO 14001

Η LRQA παρέχει πλήθος λύσεων εκπαίδευσης προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας, έτσι ώστε να αξιοποιείτε πλήρως τις δυνατότητες του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης της επιχείρησής σας.

Παρακολουθήστε τα παρακάτω σεμινάρια:

View all training courses

ISO 14001: 2015 για Επικεφαλής Επιθεωρητές

Χρειάζεστε το σεμινάριο, εάν είστε επιθεωρητής συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης δεύτερου ή τρίτου μέρους κι επιθυμείτε να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας στις τεχνικές επιθεώρησης

ISO 14001: 2015 Ενημέρωση

Απευθύνεται σε όσους είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση και διατήρηση ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

ISO 14001:2015 για Εσωτερικούς Επιθεωρητές

Χρειάζεστε το σεμινάριο εάν επιθυμείτε να εμπλουτίσετε την υφιστάμενη εμπειρία σας στις εσωτερικές επιθεωρήσεις Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Προετοιμασία για το ISO 14001:2015

Χρειάζεστε το σεμινάριο εάν είστε Υπέυθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ή εκπρόσωπος της διοίκησης και έχετε αναλάβει τη μετάβαση στο νέο πρότυπο.