Πρότυπα & Σχήματα για την Ασφάλεια Τροφίμων

Η LRQA έχει εργαστεί εκτενώς πάνω στον τομέα των τροφίμων για περισσότερες από δύο δεκαετίες , βοηθώντας με την ανάπτυξη , την τυποποίηση και την βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των τροφίμων.

Παραθέτουμε μια σειρά προτύπων για την ασφάλεια των τροφίμων. Τα πρότυπα αυτά μπορεί να είναι διεθνή (πχ ISO 22000), εθνικά η ακόμα και να έχουν εκδοθεί από κλαδικές ενώσεις εμπόρων λιανικής( πχ IFS, BRC)

Πιστοποιηθείτε ως προς:

View all standards

FSSC 22000-Q

Αυτή η ενότητα είναι εθελοντική και μπορεί να απονεμηθεί επιπλέον του πιστοποιητικού του προτύπου FSSC 22000.

GLOBALG.A.P

Είναι ένα διεθνές πρωτόκολλο για την πιστοποίηση προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής: φυτική παραγωγή, ζωική παραγωγή και ιχθυοκαλλιέργειες.

GMP+ Ζωοτροφές

Το GMP+ Animal Feed είναι ένα σχήμα πιστοποίησης για παραγωγούς και λιανοπωλητές του κλάδου των ζωοτροφών.

GRASP - κοινωνικές πρακτικές στη γεωργία

Το GRASP, είναι πρότυπο επιπρόσθετο του a GLOBALG.A.P. (add-on product). Είναι μια εθελοντική ενότητα που αναπτύχθηκε προκειμένου να αξιολογεί τις κοινωνικές πρακτικές στη γεωργική εκμετάλλευση.

HACCP CODEX Alimentarius

To HACCP Codex Alimentarius είναι ένα σύνολο αρχών υγιεινής για την ασφάλεια των τροφίμων το οποίο δημιουργήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (World Health Organisation). Η πιστοποίηση ως προς τις αρχές του HACCP βοηθά τις επιχειρήσεις να επιδεικνύουν τη συμμορφωση τους με τις εκάστοτε νομοθετικές απαιτήσεις αλλά και την ύπαρξη ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων στην τροφική αλυσίδα.

ISO/TS 22002-1

Το PAS 220 έχει εξελιχθεί σε ISO-TS 22002-1 και έχει αναπτυχθεί έτσι ώστε να εξετάζει τα PRPs ( λειτουργικά προαπαιτούμενα προγράμματα ) των παραγωγών τροφίμων και των συστατικών τους, συμπεριλαμβανομένων των τροφών κατοικίδιων και των σφαγείων.

ISO/TS 22002-1

Το PAS 222 καθορίζει τις απαιτήσεις εγκαθίδρυσης, υλοποίησης και διατήρησης λειτουργικών προαπαιτούμενων προγραμμάτων -PRPs που βοηθούν στον έλεγχο των κινδύνων ασφάλειας τροφίμων των κατεργασμένων ζωοτροφών και των συστατικών που προορίζονται για χρήση στην παραγωγή ζωοτροφών.

PAS 223 – Συσκευασία τροφίμων

Το PAS 223 έχει αναπτυχθεί ώστε να ανταποκρίνεται ειδικά στα προαπαιτούμενα προγράμματα ασφάλειας τροφίμων των συσκευασιών τροφίμων και ποτών ως προς το σχεδιασμό και την κατασκευή τους.