Πρότυπα & Σχήματα για την Ασφάλεια Τροφίμων

Η LRQA έχει εργαστεί εκτενώς πάνω στον τομέα των τροφίμων για περισσότερες από δύο δεκαετίες , βοηθώντας με την ανάπτυξη , την τυποποίηση και την βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των τροφίμων.

Παραθέτουμε μια σειρά προτύπων για την ασφάλεια των τροφίμων. Τα πρότυπα αυτά μπορεί να είναι διεθνή (πχ ISO 22000), εθνικά η ακόμα και να έχουν εκδοθεί από κλαδικές ενώσεις εμπόρων λιανικής( πχ IFS, BRC)

Πιστοποιηθείτε ως προς:

View all standards

Data Protection Impact Assessment - DPIA

Η Εκτίμηση Αντίκτυπου για την προστασία των δεδομένων (DPIA) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό και την επίλυση δυνητικών ζητημάτων σε πρώιμο στάδιο. Η Lloyd’s Register αναλαμβάνει να διεξάγει την Εκτίμηση DPIA για λογαριασμό του οργανισμού σας ή να εκπαιδεύσει το προσωπικό σας μέσω πρακτικής καθοδήγησης για την ορθή διεξαγωγή της.

GDPR - Data Mapping and Classification

Η υπηρεσία Data Mapping and Classification της Lloyd’s Register αφορά στην οργανωμένη συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών προκειμένου να χαρτογραφήσετε τη ροή δεδομένων του οργανισμού σας.

GDPR Gap Analysis

Η υπηρεσία Ανάλυσης Αποκλίσεων (Gap Analysis) της Lloyd's Register θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε το παρόν επίπεδο συμμόρφωσής του οργανισμού σας με τον GDPR.

GDPR Readiness Assessment

Η προετοιμασία του κάθε οργανισμού καλύπτει πολλές παραμέτρους ενώ το σύνολο του έργου συχνά απαιτεί πληθώρα ενεργειών. Η αξιολόγηση Readiness Assessment της Lloyd's Register αποτελεί ουσιαστικά έναν σαφή χάρτη πορείας προς τη συμμόρφωση.

ISO 22301

Το νέο διεθνές πρότυπο ISO 22301 καθορίζει τις απαιτήσεις για τη δημιουργία και διαχείριση ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας. Το ISO 22301 βασίζεται στο παλαιότερο πρότυπο Επιχειρησιακής Συνέχειας BS 25999, το οποίο και αντικαθιστά σταδιακά.

ISO/IEC 20000-1

Το ISO/IEC 20000-1 είναι το Διεθνές Πρότυπο για την Τεχνολογία της Πληροφορίας.

ISO/IEC 27001

Το ISO/IEC 27001:2005 αποτελεί το πλέον αναγνωρισμένο διεθνές πρότυπο για τη Διαχείριση της Ασφάλειας των Πληροφοριών.

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679, General Data Protection Regulation (GDPR) αποτελεί το μεγαλύτερο ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων για τον 21ο αιώνα.