Εκπαίδευση στα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Η LRQA παρέχει μια σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια, προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας, που έχουν σαν σκοπό να σας βοηθήσουν να αποκομίσετε τα μέγιστα οφέλη από το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων στην επιχείρησή σας

Παρακολουθήστε τα παρακάτω σεμινάρια:

View all training courses

Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που ήδη στελεχώνουν ή θα ενταχθούν στην ομάδα Ασφαλείας Τροφίμων, ως υπεύθυνοι ή ως απλά μέλη. Περιλαμβάνει την επεξήγηση των απαιτήσεων του ISO 22000 και του ISO/TS 22002-1 (exPAS 220) και την εφαρμογή κατά την επιθεώρηση.