Πρότυπα & Σχήματα για την Ποιότητα

Πρότυπα & Σχήματα για τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Πιστοποιηθείτε ως προς:

View all standards

Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων σε Αστέρια και Κλειδιά

Τα Ξενοδοχεία και τα Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια-Διαμερίσματα (ΕΕΔΔ) θα πρέπει να κατατάσσονται σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα. Τα Πιστοποιητικά Κατάταξης θα εκδίδονται από το ΞΕΕ βάσει τεχνικής έκθεσης που θα συντάσσεται από φορείς διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. Οικ/1348

Η Υπουργική Απόφαση Δ.Υ.8.δ/ΦΕΚ 1348.16.01.2004. ορίζει τις απαιτήσεις τις οποίες είναι υποχρεωμένες να τηρούν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εμπορίας και διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων, και η πιστοποίηση ως προς αυτήν είναι υποχρεωτική.