Πρότυπα & Σχήματα για την Ασφάλεια στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Πρότυπα & Σχήματα για τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Πιστοποιηθείτε ως προς:

View all standards

ISO 28000

Το ISO 28000 αποτελεί το Πρότυπο για τα Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και παρέχει ένα σημαντικό πλαίσιο για όσους Οργανισμούς εμπλέκονται στο τομέα των Logistics.

TAPA

Το TAPA FSR αποτελεί μια προδιαγραφή σε μορφή ερωτηματολογίου που σχετίζεται με την ασφάλεια κατά την αποθήκευση και διακίνηση των προϊόντων.