Μεταφορά πιστοποίησης στην LRQA

Είναι εύκολο να μεταφέρετε την ήδη υπάρχουσα πιστοποίηση σας στην LRQA. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε να πραγματοποιήσετε τη μετάβαση εύκολα, γρήγορα και εντός των επιθυμητών χρονοδιαγραμμάτων.

Πιστεύουμε στη δημιουργία και διατήρηση μίας θετικής και υποστηρικτικής σχέσης με τους πελάτες μας από την αρχή, έτσι θα κάνουμε ό, τι χρειάζεται για να βεβαιωθούμε ότι η διαδικασία είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλή. Ξεκινάμε με την παροχή μιας προσφοράς από μέρους μας, η οποία δεν επιφέρει κανένα κόστος ή υποχρέωση για σας, δίνοντάς σας έτσι μια σαφή εικόνα τόσο για τη διαδικασία μετάβασης όσο και για τις δαπάνες που θα προκύψουν.

Πώς λειτουργεί η διαδικασία μεταφοράς της πιστοποίησής σας στην LRQA

Για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τη μετάβασή σας με επιτυχία θα χρειαστούμε μια σειρά από πληροφορίες. Θα χρειαστούμε αντίγραφα των προηγούμενων αναφορών επιθεώρησης και θα σας ζητήσουμε να μας ενημερώσετε για τυχόν αλλαγές στην οργάνωσή σας και το σύστημα διαχείρισης. Θα εξετάσουμε τις αναφορές τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής επιθεώρησης, θα λάβουμε υπόψη τα διορθωτικά και προληπτικά μέτρα, καθώς και τις αναφορές ανασκόπησης από τη διοίκηση. Θα εξετάσουμε την τρέχουσα πιστοποίηση σας, τα πρότυπα, το πεδίο και το πρόγραμμα των επιτηρήσεών σας. Μετά από μια επιτυχημένη επιθεώρηση από την LRQA, και εφόσον δεν υπάρχουν σημαντικά θέματα που να εκκρεμούν, θα εκδώσουμε ένα νέο πιστοποιητικό και θα συμφωνήσουμε σε ένα πρόγραμμα επιτήρησης. Εφόσον αυτό είναι εφικτό, θα επιδιώξουμε να διατηρήσουμε τον ήδη υπάρχοντα κύκλο επιτηρήσεων και επαναπιστοποιήσεών σας.

Ζητήστε μια προσφορά

Μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία μεταφοράς στην LRQA μέσω διαδικτύου. Συμπληρώνοντας τη φόρμα που ακολουθεί, θα λάβετε μια προσφορά από την LRQA που θα περιέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε.