Υπηρεσίες επιχειρησιακής βελτίωσης, προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας

Η επιχείρησή σας είναι μοναδική: οι ανάγκες και οι στόχοι της διαφέρουν από εκείνους των άλλων οργανισμών. Αυτό σας διαφοροποιεί και σας προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αλλά και ενδέχεται να απαιτεί μια εξατομικευμένη προσέγγιση του τρόπου με τον οποίο η επιχείρησή σας λειτουργεί, διαχειρίζεται και διεκπεραιώνει τα προγράμματά της, μετρά τα αποτελέσματά της και αναπτύσσεται.

Δείτε το βίντεο των υπηρεσιών επιχειρησιακής βελτίωσης LRQA.

Η πρόκληση της παγκοσμιοποίησης, οι μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών, οι αλλαγές σε νομοθεσία και τεχνολογία έχουν ως αποτέλεσμα οι οργανισμοί παγκοσμίως να στρέφονται σε προγράμματα επιχειρησιακής βελτίωσης, προσαρμοσμένα στις δικές τους ανάγκες, ώστε να εξυπηρετείται η επίτευξη των στόχων τους.

Η LRQA έχει τη δυνατότητα να αναλύει τις ανάγκες σας, να εντοπίζει τις πλέον κατάλληλες μεθόδους για την κάλυψη αυτών και να σας εξοπλίζει με την ανάλογη γνώση για την αποτελεσματική υλοποίηση των απαιτούμενων βελτιώσεων. Οι υπηρεσίες επιχειρησιακής βελτίωσης LRQA περιλαμβάνουν: 


  •         Διαχείριση κινδύνου
  •         Διασφάλιση εφοδιαστικής αλυσίδας
  •         Βελτίωση διεργασιών και προσωπικού 
  •         Εξατομικευμένες Υπηρεσίες

Στην LRQA, κατανοούμε την επιχείρησή σας. Το ευρύ φάσμα των δυνατοτήτων μας ευθυγραμμίζεται με τους στρατηγικούς σας στόχους και μας επιτρέπει να σας βοηθούμε να περιορίζετε τον κίνδυνο και να προάγετε τη συνεχή ανάπτυξη και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά σας.

Εργαζόμαστε μαζί με τους πελάτες μας – ανεξαρτήτως του μεγέθους, του κλάδου ή της γεωγραφικής τοποθεσίας, παρέχοντας αμερόληπτες και ανεξάρτητες υπηρεσίες που απώτερο σκοπό έχουν την δημιουργία ολοκληρωμένων λύσεων,  κατάλληλων για εσάς και την επιχείρησή σας.

 

Ως πελάτες μας επωφελείσθε από το παγκόσμιο δίκτυο επαγγελματιών της LRQA, που αντιλαμβάνεται την επιχείρησή σας, τον κλάδο της και το ρυθμιστικό πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιείστε. Ως μέλος του ομίλου Lloyd’s Register, η LRQA έχει απεριόριστη πρόσβαση σε πόρους, γεγονός που μας επιτρέπει να αναλαμβάνουμε κάθε τύπου εργασίες διασφάλισης: επιθεώρηση, επιτήρηση, επαλήθευση ή έλεγχο, ώστε να πληρούνται οι τυπικές απαιτήσεις και οι κανονιστικοί κώδικες των περισσότερων τομέων της βιομηχανίας.  

Benefit from knowing that you are part of something bigger. At our heart is a charity, funded by our profits, meaning your business helps us to help others.

John Rowley, Managing Director, LRQA


Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε την κατάλληλη λύση που να αντιστοιχίζεται στους οργανωσιακούς σας στόχους!