Διασφάλιση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Η εφοδιαστική σας αλυσίδα είναι τόσο ισχυρή όσο ο πιο αδύναμος κρίκος της.

Οι σύνθετες εφοδιαστικές αλυσίδες, που συχνά εκτείνονται και εκτός των χωρών ή των ηπείρων, ελλοχεύουν αυξημένους κινδύνους. Ο έλεγχος των κύριων κινδύνων και της πολυπλοκότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας των οργανισμών, είναι πλέον επιτακτικός.

Οι πρωτεύοντες κίνδυνοι σχετίζονται με το αν οι επιχειρήσεις της εφοδιαστικής σας αλυσίδας διαθέτουν ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα κινδύνου, εναρμονισμένο με τους κανόνες της επιχείρησής σας. Προκειμένου να παραμείνετε ανταγωνιστικοί και επικερδείς, απαιτείται αυστηρή διαχείριση της εφοδιαστικής σας αλυσίδας. Το ποσοστό επιτυχίας ή αποτυχίας των προμηθευτών σας δύναται να επιδράσει στη φήμη του οργανισμού σας, στην αξία του εμπορικού σας σήματος και στη νομοθετική σας συμμόρφωση.

Παράλληλα, η διασφάλιση των πληροφοριών εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Information Assurance) και η Διοίκηση Τρίτου Μέρους(3rd Party Management) παρουσιάζουν αυξημένο ενδιαφέρον, δεδομένης της πρόσφατης στροφής στην εξωτερική ανάθεση (outsourcing), αλλά και της ανόδου της πληροφορικής νέφους (cloud-based computing) και των πολιτικών χρήσης ίδιων υπολογιστικών συσκευών (Bring-Your-Own-Device policies). Αυτοί οι παράγοντες δυσχεράνουν σημαντικά την προστασία των πολύτιμων πόρων της εταιρίας σας: των δεδομένων.

Schenker Client Quote

Οργανωσιακά οφέλη 

Οι εξατομικευμένες, πελατοκεντρικές λύσεις αξιολόγησης της LRQA, διαμορφώνουν μια επιπλέον βαθμίδα ασφαλείας, πέραν των υπαρχόντων πιστοποιημένωνΣυστημάτων  Διαχείρισής σας. 

Αυτή η προσέγγιση σας παρέχει τη σιγουριά πως οι εταιρίες που συμμετέχουν στην εφοδιαστική σας αλυσίδα λειτουργούν συστηματικά σύμφωνα με τις υψηλές προδιαγραφές που έχετε θέσει.

 • Διαχείριση κινδύνου εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Εντοπισμός περιοχών προς βελτίωση
 • Εταιρική φήμη, συμμετοχή και δέσμευση των ενδιαφερομένων μερών (Brand reputation and stakeholder engagement)
 • Δεοντολογική επιλογή προμηθευτών (Ethical sourcing of suppliers)
 • Ανάλυση και εμβάθυνση στα δεδομένα για το σχηματισμό ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα τη διαχείριση και τη διασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η αποτελεσματική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί πρόκληση, με τις επιχειρήσεις να προβληματίζονται τόσο για τη  βιωσιμότητα των προμηθειών όσο και για την δεοντολογική επιλογή προμηθευτών. Η LRQA υποστηρίζει τους οργανισμούς στον εντοπισμό και τη μείωση των δυνητικών κινδύνων και παρέχει την απαιτούμενη διασφάλιση ώστε να προωθούνται οι στρατηγικές εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Έπειτα από την αρχική διερεύνηση και συζήτηση, η LRQA σας βοηθά στην ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής λύσης ειδικά σχεδιασμένης για τον οργανισμό σας, δομημένης βάσει των συγκεκριμένων αναγκών της επιχείρησής σας.  

Πολλά μπορούν να γίνουν προκειμένου οι οργανισμοί να είναι σε θέση να μειώνουν δραστικά τον κίνδυνο της εφοδιαστικής τους αλυσίδας, ενώ ταυτόχρονα θα επωφελούνται των ουσιαστικών ευκαιριών που παρουσιάζει μια επιτυχημένη εφοδιαστική αλυσίδα. 

Οι υπηρεσίες διασφάλισης εφοδιαστικής αλυσίδας LRQA περιλαμβάνουν: 

 • Supplier Audit (Bespoke or Standard) -Επιθεώρηση προμηθευτών (βασική ή κατά παραγγελία)
 • Supplier Verification (Επικύρωση προμηθευτών)
 • Ethical & Sustainable Supply (Δεοντολογικός και βιώσιμος εφοδιασμός)
 • Unannounced audits (Απροειδοποίητες επιθεωρήσεις)
 • Supplier Scoring (Βαθμολόγηση προμηθευτών)
 • Mystery Audit (Μυστική επιθεώρηση)
 • Pinch Point (Σημείο σύνθλιψης) 
 • Product return assessment (Εξέταση επιστροφών προϊόντων)